VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 24 | Xuất Hành 25 | Xuất Hành 26 | Lê-vi

Xuất Hành 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 "Con bảo dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật dâng cho Ta và con tiếp nhận lễ vật do mỗi người tự nguyện dâng hiến. 3 Đây là những thứ lễ vật con sẽ nhận từ dân chúng: vàng, bạc, đồng, 4 chỉ mầu xanh, tím và đỏ, sợi lanh, lông dê, da cừu nhuộm đỏ, 5 da dê, gỗ si-tim, 6 dầu phong chức và hương thơm, 7 bạch ngọc và các loại ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8 Con bảo họ làm cho Ta một Đền Thánh và Ta sẽ ở giữa họ. 9 Hãy làm Đền Tạm và các vật dụng giống hệt kiểu mẫu Ta sẽ chỉ cho con." 10 "Làm một cái rương bằng gỗ si-tim, dài 1.25m, rộng 0.75m và cao 0.75m-t 11 Dùng vàng ròng bọc bên ngoài lẫn bên trong và làm cái viền bằng vàng quanh rương. 12 Đúc bốn khoen vàng và gắn khoen vào bốn góc rương, hai khoen bên này và hai khoen bên kia. 13 Làm hai cái đòn bằng gỗ si-tim và dùng vàng bọc đòn. 14 Xỏ hai cái đòn vào các khoen hai bên rương để khiêng rương. 15 Phải để đòn khiêng trong khoen, đừng bao giờ rút ra. 16 Sau đó con sẽ để trong rương Bảng Giao Ước Ta sẽ ban cho con. 17 Làm cái Nắp Chuộc Tội bằng vàng ròng, dài 1.25m và rộng 0.75mu 18 Làm hai chê-ru-bim bằng vàng đặt ở hai đầu Nắp Chuộc Tội, 19 một chê-ru-bim ở đầu này và một ở đầu kia; hai chê-ru-bim phải dính liền với nắp và đứng ở hai đầu nắp. 20 Các chê-ru-bim đứng đối diện nhau, với hai cánh xòe ra hướng lên phía trên và che trên nắp. 21 Đặt nắp lên trên rương và đặt Bảng Giao Ước Ta sẽ ban cho vào trong rương. 22 Trên Nắp Chuộc Tội, giữa hai chê-ru-bim và trên Rương Giao Ước là nơi Ta sẽ gặp con để ban cho con tất cả các mạng lệnh áp dụng cho dân Y-sơ-ra-ên." 23 "Đóng một cái bàn bằng gỗ si-tim, dài 1m, rộng 0.50m và cao 0.75m 24 Dùng vàng ròng bọc bàn và làm viền xung quanh bàn. 25 Làm khung xung quanh mặt bàn, bề rộng khung bằng một bàn tay và viền vàng quanh khung. 26 Làm bốn khoen vàng để gắn vào bốn chân bàn, ở bốn góc. 27 Các khoen này giữ các đòn dùng để khiêng bàn. 28 Các đòn này được làm bằng gỗ si-tim bọc vàng và được dùng để khiêng bàn. 29 Làm đĩa, muỗng bằng vàng ròng; cũng làm bình và bát bằng vàng ròng dùng để của lễ quán. 30 Phải để bánh thánh trên bàn này trước mặt Ta luôn luôn." 31 "Làm một cái chân đèn bằng vàng dát; từ chân đèn đến thân, đài, bầu và hoa của đèn đều dính liền thành một khối. 32 Từ thân đèn mọc ra sáu cành, ba cành bên này và ba cành bên kia. 33 Trên mỗi cành có ba cái đài, hình hoa hạnh nhân, với bầu và nụ, cành kế bên cũng có ba cái đài và tất cả sáu cành từ thân đèn ra cũng giống như vậy. 34 Thân của chân đèn có bốn cái đài hình hoa hạnh nhân, với bầu và nụ. 35 Chân đèn có sáu cành, cứ dưới mỗi hai cành thì có một cái bầu. 36 Tất cả các bầu và cành đều dính liền với chân đèn thành một khối và đều làm bằng vàng ròng đánh dát. 37 Sau đó, làm bảy ngọn đèn rồi đặt trên chân đèn thế nào để ánh sáng chiếu ra phía trước. 38 Kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn cũng làm bằng vàng ròng. 39 Một ta-lâng vàng ròng sẽ được dùng để làm chân đèn và các đồ phụ tùng trên đây. 40 Con phải lưu ý làm các món này đúng theo kiểu mẫu đã cho con xem trên núi."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn