VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 31 | Gióp 32 | Gióp 33 | Thánh Thi

Gióp 32

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ba người nầy cũng ngưng, không đáp lời Gióp, vì ông tự cho mình là người công chính. 2 Nhưng Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Buxi, dòng họ Ram, nổi giận. Ông giận Gióp vì Gióp tự cho mình công chính thay vì tôn Đức Chúa Trời công chính. 3 Ông cũng giận ba bạn của Gióp vì họ không thể đáp lời, chỉ buộc tội Gióp thôi. 4 Vì ba bạn kia đều cao tuổi hơn ông, nên Ê-li-hu chờ dịp đáp lời Gióp. 5 Nhưng khi thấy ba bạn không ai đáp lời chi nữa, Ê-li-hu nổi giận. 6 Bấy giờ Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, lên tiếng: Tôi còn trẻ, Các anh cao tuổi hơn tôi, Nên tôi rụt rè sợ sệt, Không dám tỏ bày thiển ý. 7 Tôi tự nghĩ: "Những người cao tuổi cần phải nói, Các bậc lão thành cần chia sẻ khôn ngoan." 8 Nhưng chính Thần linh của Đức Chúa Trời ở trong người, Chính hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho người sự khôn sáng. 9 Sống nhiều năm chưa chắc đã khôn, Các bậc lão thành chưa hẳn biết điều phải. 10 Vậy nên, xin các anh lắng nghe tôi, Chính tôi đây xin tỏ bày thiển ý. 11 Này, tôi chờ đợi lời các anh phát biểu, Lắng tai nghe các anh tỏ điều thông sáng, Trong khi các anh cân nhắc từng lời. 12 Tôi chú tâm nghe các anh trình bày, Nhưng không một ai trong các anh bác bỏ được luận điệu của Gióp, Không một ai tranh luận nổi với ông. 13 Xin các anh thận trọng, đừng vội nói: "Chúng tôi tìm được sự khôn ngoan!" Chính Đức Chúa Trời sẽ bài bác luận điệu của Gióp, loài người không làm nổi. 14 Gióp lý luận không nhắm thẳng vào tôi, Nên tôi cũng không dùng lý lẽ các anh mà đáp lại. 15 Họ sững người, không đáp nên lời, Mọi lý lẽ cao bay xa chạy. 16 Lẽ nào tôi phải đợi chờ, khi họ đã ngưng nói, Khi họ đứng sững, không đáp nên lời? 17 Tôi đây cũng sẽ dự phần đáp lời Gióp, Tôi cũng xin tỏ bày thiển ý. 18 Tôi đầy ắp những lời Tâm linh tôi giục tôi phải nói ra. 19 Lòng tôi như rượu lên men, không ngõ thoát hơi, Sẵn sàng vỡ tung như bầu rượu mới 20 Xin cho tôi nói để lòng vơi nhẹ, Xin cho tôi mở miệng đáp lời. 21 Tôi sẽ không thiên vị, Không tâng bốc người nào. 22 Vì tôi không hề biết tâng bốc; Nếu có, Đấng Tạo dựng tôi ắt sẽ diệt tôi ngay!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn