VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 32 | Gióp 33 | Gióp 34 | Thánh Thi

Gióp 33

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bây giờ, xin anh Gióp nghe tôi nói, Xin lắng tai nghe các lời tôi. 2 Này, tôi sắp sửa mở miệng, Lưỡi tôi đã uốn chữ sẵn sàng. 3 Lời tôi nói lên sự chánh trực của lòng tôi, Môi tôi phát ra sự khôn ngoan cách ngay thật. 4 Thần linh của Đức Chúa Trời đã dựng nên tôi, Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. 5 Nếu có thể được, xin anh cùng tôi biện luận, Xin anh đứng ngay trước mặt tôi và trình bày lý lẽ. 6 Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi nào khác chi anh, Ngài cũng ngắt mảnh đất sét và nắn nên tôi. 7 Vậy xin anh đừng ngại ngùng sợ sệt, Tôi nào có gây áp lực nặng nề đâu. 8 Thật chính tai tôi có nghe anh phát biểu, Tôi có nghe lời anh thốt ra: 9 "Tôi trong sạch, chẳng hề vi phạm, Tôi vô tội, chẳng hề phạm lỗi. 10 Vậy mà Đức Chúa Trời tìm dịp hại tôi, Đối xử với tôi như kẻ thù. 11 Ngài cùm chân tôi lại, Canh giữ mọi nẻo đường tôi đi." 12 Tôi xin thưa, anh nói vậy là sai, Đức Chúa Trời vĩ đại, người phàm sao dám bắt bẻ Ngài! 13 Sao anh dám tranh luận với Ngài, Trách Ngài sao không đáp lời anh? 14 Vì Đức Chúa Trời phán dạy nhiều lần nhiều cách, Nhưng loài người không để tâm nghe. 15 Trong chiêm bao, trong sự hiện thấy ban đêm, Khi loài người say ngủ, Nằm thiếp trên giường, 16 Ngài mở tai cho họ nghe, Ngài đóng ấn lời cảnh cáo, 17 Để loài người từ bỏ việc ác họ toan làm, Để họ dẹp bỏ thói kiêu căng, 18 Để cứu linh hồn họ khỏi sa vực thẳm, Để giữ mạng sống họ khỏi qua dòng tử hà. 19 Chúa sửa trị loài người, khiến họ đau đớn trên giường bệnh, Xương cốt run rẩy triền miên, 20 Đến độ thức ăn cũng gớm ghê, Cao lương mỹ vị cũng phát ngấy. 21 Thân thể họ tiêu hao, Chỉ còn thấy bộ xương xưa bị da thịt che lấp. 22 Linh hồn đã đến bờ vực thẳm, Mạng sống chờ tử thần rước đi. 23 Nếu lúc này có thiên thần xuất hiện, Chỉ một Đấng giữa muôn ngàn thiên sứ, Làm trung gian dạy bảo người điều phải, 24 Thương xót người, và nài xin Đức Chúa Trời: "Xin cứu người khỏi sa vực thẳm, Tôi đã tìm được giá chuộc người." 25 Da thịt người tươi mát hơn thời niên thiếu, Người phục hồi sức mạnh thuở xuân xanh. 26 Người cầu khẩn Đức Chúa Trời, và được Ngài chấp nhận, Người thờ phượng Ngài với tiếng reo mừng, Vì Ngài cứu chuộc người. 27 Người ca hát và tuyên bố trước mọi người: "Tôi đã phạm tội, đi cong vẹo khỏi đường ngay, lẽ phải, Nhưng Ngài tha thứ, không phạt tôi xứng với tội tôi, 28 Ngài giải cứu linh hồn tôi khỏi sa vực thẳm, Cho mạng sống tôi vui hưởng ánh sáng." 29 Thật Đức Chúa Trời thực hiện mọi điều ấy Cho loài người, biết bao nhiêu lần, 30 Để đem linh hồn người lên khỏi vực thẳm, Cho người chói rạng ánh sáng sự sống. 31 Xin anh Gióp chú ý nghe tôi, Xin anh yên lặng nghe tôi trình bày. 32 Nếu anh có điều chi đáp lại, Xin nói lên, vì tôi ao ước thấy anh vô tội. 33 Nếu không, xin anh lắng nghe, Xin anh yên lặng nghe tôi dạy điều khôn ngoan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn