VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 7 | Gióp 8 | Gióp 9 | Thánh Thi

Gióp 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Binh-đát, người Su-a, đáp lời Gióp: 2 Anh còn nói như vậy cho đến bao giờ? Lời từ miệng anh là cuồng phong bão táp! 3 Có thể nào Đức Chúa Trời bẻ cong lẽ phải? Có thể nào Đấng Toàn Năng bóp méo lẽ công bằng? 4 Con cái anh hẳn đã phạm tội với Ngài, Cho nên Ngài đã giao chúng nó vào quyền lực của tội ác chúng. 5 Phần anh, nếu anh tìm kiếm Đức Chúa Trời, Và cầu khẩn Đấng Toàn Năng, 6 Nếu anh thanh sạch và ngay thẳng, Thì ngay bây giờ, chắc chắn Ngài sẽ giải cứu anh Và khôi phục gia đình tài sản anh, để thưởng sự công bình anh. 7 Tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng đáng kể So với tương lai anh rạng rỡ bội phần. 8 Tôi xin anh học hỏi thế hệ trước, Nghiên cứu những điều cha ông họ tìm ra, 9 Vì chúng ta mới sanh hôm qua, chẳng biết gì, Ngày đời chúng ta trên đất qua đi như cái bóng. 10 Nhưng các tổ tiên sẽ dạy dỗ và chỉ bảo anh, Nói lên những gì họ hiểu biết. 11 Cây cói giấy có thể nào mọc nơi không đầm lầy? Lau sậy có thể nào sống nơi không có nước? 12 Đang lúc xanh mởn, chưa người phát, Chúng sẽ khô héo trước các loài cỏ khác. 13 Đó là số phận của mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời; Kẻ vô đạo tiêu tan hy vọng. 14 Lòng tin tưởng của họ bị cắt đứt, Họ trông cậy vào một màng nhện! 15 Họ dựa vào nhà mình, nhà không đứng nổi, Họ bám lấy nhà, cũng không chổi dậy được. 16 Họ giống như cây xanh mướt dưới ánh mặt trời, Đâm chồi nảy tược tràn khắp vườn, 17 Rễ quấn quanh đống đá, Bám chặt từng hòn đá. 18 Nhưng nếu cây bị nhổ lên khỏi chỗ nó mọc, Chỗ ấy sẽ từ nó: "Ta chưa hề thấy ngươi." 19 Kìa, niềm vui của những kẻ từ bỏ Đức Chúa Trời chỉ có bấy nhiêu. Từ đất ấy, những cây khác sẽ mọc lên. 20 Nhưng Đức Chúa Trời không ruồng bỏ người trọn vẹn, Cũng không giúp đỡ kẻ ác. 21 Ngài sẽ khiến cho miệng anh đầy tiếng cười, Môi anh đầy tiếng reo vui. 22 Những kẻ thù ghét anh sẽ chuốc lấy hổ thẹn, Lều trại kẻ ác sẽ tiêu tan.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn