VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 8 | Gióp 9 | Gióp 10 | Thánh Thi

Gióp 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp lời: 2 Phải, tôi biết như vậy. Tuy nhiên, loài người làm thể nào được Đức Chúa Trời xét là công bình? 3 Giả sử người có muốn tranh luận với Ngài, Ngài hỏi ngàn câu, người không thể đáp một lời. 4 Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng, Nào ai chống cự Ngài mà còn nguyên vẹn? 5 Đức Chúa Trời dời núi, núi chẳng biết trước, Trong cơn giận, Ngài lật đổ núi. 6 Ngài rung chuyển đất khỏi nền nó, Cột chống đỡ đất phải rung rinh. 7 Ngài truyền lệnh cho mặt trời đừng mọc, Ngài đóng ấn niêm phong các vì sao. 8 Một mình Ngài trải các tầng trời ra, Và chà đạp các ngọn sóng biển. 9 Ngài dựng nên sao Bắc Đẩu, sao Xạ thủ, Sao Thất Nữ, và các chòm sao phương nam. 10 Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu, Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi. 11 Nếu Ngài đi cạnh tôi, tôi cũng không nhìn thấy, Nếu Ngài lướt ngang qua, tôi cũng không nhận ra. 12 Nếu Ngài cướp mất điều gì của nguời nào, ai dám ngăn cản Ngài? Ai dám thưa với Ngài: "Chúa làm gì vậy?" 13 Đức Chúa Trời không đè nén cơn giận Ngài, Những kẻ giúp đỡ Ra-háp cúi rạp dưới chân Ngài. 14 Huống gì tôi, làm sao có thể đáp lời Ngài? Tôi biết chọn lời nào đối đáp với Ngài? 15 Dù tôi vô tội, tôi cũng không thể tự biện hộ cho mình, Tôi chỉ có thể van xin lòng thương xót của Đấng phán xét tôi. 16 Dù Ngài có nhận lời tôi yêu cầu, và ra trước tòa, Tôi cũng không dám tin Ngài lắng tai nghe tiếng tôi. 17 Ngài khiến bão tố vùi dập tôi, Gia tăng thương tích tôi vô cớ. 18 Ngài không cho tôi thì giờ lấy lại hơi thở, Nhưng cho tôi nếm đầy cay đắng. 19 Nếu dựa vào sức, kìa, Ngài là Đấng quyền năng, Nếu dựa vào công lý, ai dám kiện Ngài? 20 Dù tôi vô tội, chính miệng tôi sẽ kết án tôi, Dù tôi trọn vẹn, Ngài cũng sẽ chứng minh tôi gian dối. 21 Tôi trọn vẹn. Nhưng tôi không còn thiết gì nữa. Tôi khinh thường mạng sống tôi. 22 Mọi người đều cùng một số phận. Vì thế tôi nói: Ngài hủy diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ ác. 23 Nếu thiên tai giết chết bất ngờ, Ngài nhạo cười nỗi khổ của người vô tội. 24 Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác, Ngài bịt mắt các quan tòa. Nếu chẳng phải Ngài, thì còn ai? 25 Ngày đời con trôi qua nhanh hơn người chạy đem tin, Chúng trốn mất, không hề thấy phước hạnh. 26 Chúng lướt nhanh như thuyền nan, Như đại bàng sà xuống vồ mồi. 27 Nếu con tự nhủ: "Ta sẽ quên đi, không than phiền nữa, Lột bỏ nét u sầu, và tươi cười lên," 28 Con sợ tất cả những nỗi thương đau con sẽ phải gánh chịu, Vì con biết Ngài không kể con vô tội. 29 Nếu con vẫn bị kết tội, Sao còn mệt nhọc bào chữa cho uổng công? 30 Dù con có tắm gội với xà phòng, Rửa tay với nước tro, 31 Ngài cũng vẫn dìm con xuống hố, Đến nỗi quần áo con ghê tởm con. 32 Thật, Ngài không phải là người như tôi Để tôi có thể đối đáp với Ngài, Để chúng tôi có thể cùng nhau ra tòa. 33 Ước gì có Đấng phân xử giữa chúng tôi, Có quyền trên cả hai chúng tôi! 34 Đấng ấy sẽ dời ngọn roi của Đức Chúa Trời xa khỏi tôi, Để tôi không còn khiếp sợ vì Ngài nữa. 35 Bấy giờ tôi sẽ nói, không sợ hãi, Vì trong thâm tâm, tôi không nhút nhát.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn