VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 101 | Thánh Thi 102 | Thánh Thi 103 | Châm Ngôn

Thánh Thi 102

102 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn khi người kiệt sức và nói lên lời than thở trước mặt CHÚA. Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi; Nguyện tiếng kêu cứu của tôi thấu đến Ngài. 2 Xin chớ lánh mặt cùng tôi Khi tôi bị khốn khó; Xin lắng tai nghe Và mau mau đáp lời khi tôi cầu khẩn. 3 Vì các ngày tháng đời tôi tiêu tan như mây khói; Xương cốt tôi đốt cháy như than lửa đỏ. 4 Lòng tôi như cỏ xanh bị giập nát Và khô héo vì tôi quên cả ăn uống; 5 Tôi chỉ còn xương bọc da Vì than khóc nhiều. 6 Tôi giống như diều hâu trong sa mạc, Như chim cú ở những nơi hoang tàn. 7 Tôi thao thức; tôi giống như Chim sẻ cô đơn trên mái nhà. 8 Suốt ngày những kẻ thù nhục mạ tôi; Những kẻ chế nhạo tôi dùng tên tôi để nguyền rủa. 9 Tôi đã ăn tro bụi thay cho bánh; Thức uống tôi hòa lẫn với nước mắt, 10 Vì cơn phẫn nộ và giận dữ của Ngài; Vì Ngài đưa tôi lên và ném tôi ra xa. 11 Ngày tháng đời tôi như bóng hoàng hôn kéo dài; Tôi khô héo như cỏ. 12 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài vẫn ngự trên ngai mãi mãi; Danh Ngài còn đến đời đời. 13 Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn; Vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho Si-ôn; Vì thời điểm ấn định đã đến. 14 Vì các tôi tớ Ngài vẫn yêu quí những viên đá thành Si-ôn Và thương xót cả đến bụi đất của nó nữa. 15 Bấy giờ các nước sẽ kính sợ danh CHÚA Và mọi vua trên đất sẽ kính trọng vinh quang Ngài. 16 Vì CHÚA sẽ xây dựng lại thành Si-ôn; Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. 17 Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của những kẻ khốn cùng Và không khinh thường lời nài xin của họ. 18 Hãy ghi chép điều này cho thế hệ mai sau; Một dân sẽ được tạo nên sẽ ca ngợi CHÚA. 19 Vì từ nơi cao cả thánh khiết CHÚA nhìn xuống; Từ trời Ngài nhìn xuống trái đất; 20 Để nghe lời than khóc của kẻ bị tù Và giải phóng những người bị định phải chết; 21 Hầu cho danh của CHÚA được công bố ở Si-ôn Và lời ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem; 22 Khi các dân, các vương quốc Họp nhau lại để phụng vụ CHÚA. 23 Ngài làm cho sức lực tôi suy yếu ngay giữa đường đời; Ngài cắt ngắn ngày tháng đời tôi. 24 Tôi thưa: "Lạy Đức Chúa Trời tôi, các năm Ngài tồn tại đời đời; Xin chớ cắt ngắn các ngày của đời tôi. 25 Từ xưa, Ngài lập nên trái đất; Tay Ngài làm ra các tầng trời. 26 Trời đất sẽ bị hủy hoại nhưng Ngài vẫn trường tồn; Chúng nó tất cả như chiếc áo cũ sờn; Ngài sẽ thay thế chúng như thay y phục; Chúng sẽ bị bỏ đi. 27 Nhưng Ngài vẫn y nguyên; Các năm của Ngài không bao giờ cùng. 28 Con cháu các tôi tớ Ngài sẽ được lưu truyền Và dòng dõi họ sẽ được thiết lập trước mặt Ngài."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn