VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 102 | Thánh Thi 103 | Thánh Thi 104 | Châm Ngôn

Thánh Thi 103

103 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thơ Đa-vít Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. 3 Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, Chữa lành mọi bệnh tật tôi. 4 Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi. 5 Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. 6 CHÚA hành động công chính Và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. 7 Ngài cho Môi-se biết đường lối Ngài Và cho con dân Y-sơ-ra-ên biết các việc quyền năng Ngài. 8 CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. 9 Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn, Cũng không tức giận chúng ta mãi mãi. 10 Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. 11 Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu Cho những người kính sợ Ngài. 12 Phương đông xa cách phương tây thể nào Thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. 13 Như cha thương xót con cái thể nào Thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy. 14 Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất. 15 Đời người như cây cỏ; Như hoa ngoài đồng trổ hoa; 16 Khi gió thổi qua, hoa kia biến mất; Người ta không còn nhìn thấy nó nữa. 17 Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời Cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ; 18 Là những người gìn giữ giao ước Ngài Và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài. 19 CHÚA lập ngôi Ngài trên trời; Quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật. 20 Hỡi các thiên sứ Ngài, Là các vị quyền năng dũng mãnh làm theo đường lối Ngài Và nghe theo tiếng phán Ngài; hãy ca tụng CHÚA. 21 Hỡi cả thiên binh Ngài, là các tôi tớ làm theo ý Ngài; Hãy ca tụng CHÚA. 22 Hỡi cả tạo vật ở trong khắp mọi nơi trong vương quốc Ngài,hãy ca tụng CHÚA. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn