VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 147 | Thánh Thi 148 | Thánh Thi 149 | Châm Ngôn

Thánh Thi 148

148 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Từ các tầng trời, hãy ca ngợi CHÚA; Hãy ca ngợi Ngài trên các nơi cao. 2 Hỡi tất cả thiên sứ, hãy ca ngợi Ngài; Hỡi cả thiên binh, hãy ca ngợi Ngài. 3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài; Hỡi tất cả ngôi sao sáng, hãy ca ngợi Ngài. 4 Hỡi các tầng trời cao nhất, Và nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài; 5 Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA Vì cớ Ngài ra lệnh, chúng liền được tạo nên. 6 Ngài thiết lập chúng đến mãi mãi vô cùng; Ngài đã ban quy luật thì không thể bị bãi bỏ được. 7 Hãy ca ngợi CHÚA; Từ quả đất, các quái vật của biển và mọi vực sâu, 8 Lửa và mưa đá, tuyết và mây, Bão tố vâng theo lệnh Ngài. 9 Các núi và mọi đồi, Cây ăn trái và mọi cây tùng, 10 Thú rừng và mọi loài súc vật, Loài bò sát và chim, 11 Các vua trên đất và tất cả các dân, Các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất, 12 Các thanh niên cùng thiếu nữ, Những cụ già và trẻ con; 13 Nguyện tất cả đều ca ngợi danh CHÚA, Vì chỉ một mình danh Ngài được tôn cao; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn cả trời đất. 14 Ngài đã nâng chiếc sừng của dân Ngài lên; Là sự ca ngợi của tất cả những người kính sợ Ngài; Tức là dân Y-sơ-ra-ên, một dân thân mật với Ngài. Ha-lê-lu-gia!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn