VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 95 | Thánh Thi 96 | Thánh Thi 97 | Châm Ngôn

Thánh Thi 96

96 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA; Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA. 2 Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài. Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài. 3 Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước; Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân. 4 Vì CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi; Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần. 5 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng; Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời. 6 Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi; Nơi đền thánh Ngài là năng lực và hoa mỹ. 7 Hỡi các tông tộc của muôn dân, hãy dâng cho CHÚA; Hãy dâng cho CHÚA vinh quang năng lực. 8 Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài; Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài. 9 Hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng CHÚA; Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. 10 Hãy tuyên bố giữa các nước: CHÚA cai trị; Phải, thế giới được lập vững vàng, không rung chuyển. Ngài xét xử công bình cho muôn dân. 11 Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ; Hỡi biển cả và mọi vật trong đó, hãy hân hoan reo hò. 12 Hỡi cánh đồng và mọi vật trong đó hãy hân hoan; Bấy giờ mọi cây cối trong rừng đều sẽ vui mừng ca hát trước mặt CHÚA. 13 Vì Ngài đến; Vì Ngài đến để xét xử thế gian. Ngài sẽ xét xử thế giới bằng sự công chính Và lấy sự chân thật mà xét xử muôn dân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn