VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 96 | Thánh Thi 97 | Thánh Thi 98 | Châm Ngôn

Thánh Thi 97

97 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA, Đấng Cai Trị Tối Cao CHÚA cai trị. Hỡi trái đất, hãy hân hoan; Hỡi các hải đảo, hãy vui mừng. 2 Mây và bóng tối dày đặc bao quanh Ngài; Công chính và công bình là nền móng của ngôi Ngài. 3 Lửa đi trước mặt Ngài Và thiêu đốt những kẻ thù chung quanh. 4 Những tia chớp của Ngài thắp sáng thế giới; Trái đất thấy và run rẩy. 5 Núi non tan chảy như sáp trước mặt CHÚA, Trước mặt Chúa của cả trái đất. 6 Các tầng trời công bố sự công chính của Ngài; Tất cả các dân thấy sự vinh quang Ngài. 7 Tất cả những kẻ thờ lạy các tượng, Là kẻ huênh hoang về hình tượng mình thờ, sẽ bị hổ thẹn; Tất cả các thần hãy quì lạy Ngài. 8 Lạy CHÚA, thành Si-ôn nghe và vui mừng; Các thành ở Giu-đa hoan hỉ Vì các phán xét của Ngài. 9 Lạy CHÚA, vì chính Ngài là Đấng Chí Cao trên cả trái đất, Ngài được tôn cao hơn tất cả mọi thần. 10 Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác. CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài, Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. 11 Ánh sáng chiếu ra trên người công chính, Và niềm vui tỏa ra trên kẻ có lòng ngay thẳng. 12 Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA; Và cảm tạ Danh Thánh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn