VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 97 | Thánh Thi 98 | Thánh Thi 99 | Châm Ngôn

Thánh Thi 98

98 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hãy hát cho CHÚA một bài ca mới Vì những việc diệu kỳ Ngài đã làm. Tay phải và cánh tay thánh Ngài Đã đem lại chiến thắng cho Ngài. 2 CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài; Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân. 3 Ngài nhớ đến tình yêu thương Và sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên. Mọi đầu cùng trái đất đều thấy Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. 4 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA; Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài. 5 Ca ngợi CHÚA với đàn hạc; Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi. 6 Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù Và trước mặt Vua, tức là CHÚA. 7 Biển cả và những vật trong đó, Thế giới và những người cư ngụ trên ấy, Hãy hân hoan reo hò. 8 Các sông, hãy vỗ tay; Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA; 9 Vì Ngài đến để phán xét trái đất. Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gian Và công bình để xét xử các dân tộc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn