VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 16 | I-sa 17 | I-sa 18 | Giê-rê-mi

I-sa 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời tiên tri về Đa-mách: "Này, Đa-mách sẽ không còn là một thành nữa Nhưng sẽ trở nên một đống đổ nát. 2 Các thành của A-rô-ê sẽ bị hoang phế, Sẽ là nơi bầy cừu nằm nghỉ Mà không sợ gì. 3 Thành lũy của Ép-ra-im sẽ không còn; Vương quyền của Đa-mách cũng vậy. Dân sót của Sy-ri cũng sẽ giống như Vinh quang của con dân Y-sơ-ra-ên," CHÚA Vạn Quân phán. 4 "Vào ngày ấy, vinh quang của Gia-cốp sẽ tàn phai, Thân xác mập béo sẽ trở nên gầy còm. 5 Nó sẽ như thợ gặt gom cây lúa Và dùng tay gặt bông lúc Và như người ta mót lúa Tại thung lũng Rê-pha-im. 6 Nhưng lúa sót lại sẽ còn lại Như khi người ta rung cây ô-liu, Hai ba trái còn sót trên cành cao nhất; Hoặc bốn năm trái trên cành cây ăn trái," CHÚA Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán. 7 Vào ngày ấy, người ta sẽ nghĩ đến Đấng tạo ra mình; Mắt họ sẽ nhìn vào Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 8 Họ sẽ không nghĩ đến các bàn thờ Là sản phẩm tay mình làm ra; Họ sẽ không nhìn đến các vật ngón tay họ chiếu ra, Dù là tượng Át-tạc-tê hay là các bàn thờ dâng hương. 9 Vào ngày ấy, các thành vững chắc của chúng sẽ giống như những nơi bỏ hoang trong rừng hay trên đỉnh núi, là những nơi bỏ hoang vì con cái Y-sơ-ra-ên, sự hoang tàn sẽ xảy ra. 10 Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời cứu rỗi của ngươi Và không nhớ vầng đá vững chắc của ngươi; Cho nên dù ngươi trồng vườn cây tươi tốt Và cành chiết từ giống ngoại quốc; 11 Dù trong ngày ngươi trồng, ngươi làm cho nó mọc lên, Vừa lúc ban mai khi ngươi gieo ngươi làm cho nó nở hoa, Nhưng trong ngày đau khổ và đau đớn vì bệnh nan y Thì mùa màng cũng mất hết. 12 Ôi, nhiều dân gầm thét Như biển cả gầm thét. Ôi, các dân gào lên Như sóng lớn gào thét. 13 Các dân gào lên như tiếng gào thét của nhiều sóng nước. Nhưng Ngài sẽ quở trách chúng và chúng bỏ chạy xa. Bị đuổi đi như trấu trong cơn gió ở trên núi; Như bụi trong trận bão. 14 Vào buổi tối, kìa, có sự kinh hoàng; Trước khi rạng đông, chúng không còn nữa. Đây là phần của những kẻ bóc lột chúng ta Và là số phận của những kẻ cướp đoạt chúng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn