VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 17 | I-sa 18 | I-sa 19 | Giê-rê-mi

I-sa 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khốn cho đất đập cánh vù vù, Là đất bên kia các sông của Ê-thi-ô-bi; 2 Nó sai sứ giả vượt biển, Đi bằng thuyền lau vượt trên mặt nước. Hỡi các đại sứ nhanh nhẹn, Hãy đi đến nước của người cao lớn, da mịn; Đến một dân xa gần đều sợ; Một nước hùng cường và hay xâm lược, Là nước có các sông phân chia đất. 3 Hỡi cả dân cư thế giới, Là người sống trên quả đất, Khi một dấu hiệu được dựng lên trên núi, Hãy nhìn Khi kèn thổi, Hãy nghe. 4 Vì CHÚA đã phán cùng tôi như vầy: "Ta sẽ yên lặng và xem xét từ nơi Ta ngự, Như tia nắng lung linh từ ánh sáng mặt trời, Như đám sương trong sức nóng mùa gặt." 5 Vì trước mùa gặt, khi hoa đã kết trái, Trở nên nho đang chín, Ngài sẽ dùng liềm cắt các cành non, Chặt bỏ những cành rậm lá. 6 Chúng sẽ cùng bị bỏ lại cho chim săn mồi trên núi, Cho thú rừng trên đất. Chim sẽ ăn chúng trong mùa hạ Và tất cả thú rừng trên đất sẽ ăn vào mùa đông. 7 Vào lúc đó một dân cao lớn, da mịn, Là dân xa gần đều sợ; Một nước hùng cường và hay xâm lược, Là nước có các sông phân chia đất, dân đó ẽ đem dâng lễ vật cho CHÚA Vạn Quân, đem đến nơi danh CHÚA Vạn Quân ngự, tức là núi Si-ôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn