VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 18 | I-sa 19 | I-sa 20 | Giê-rê-mi

I-sa 19

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời tiên tri về Ai-cập, CHÚA cỡi trên đám mây chớp nhoáng Đến Ai-cập. Các thần tượng tại Ai-cập đều run rẩy trước mặt Ngài Và lòng người Ai-cập đều tan chảy giữa họ. 2 "Ta sẽ khích động người Ai-cập hống lại người Ai-cập, Anh em chống nhau; Lân cận nghịch cùng lân cận; Thành này chống thành kia, Vương quốc nọ chống vương quốc kia. 3 Người Ai-cập sẽ mất tinh thần. Ta sẽ phá hỏng chương trình của chúng. Chúng ẽ cầu hỏi các thần tượng, các linh hồn người chết, Các đồng bóng và thầy bói. 4 Ta sẽ giao dân Ai-cập vào tay Những người chủ khắc nghiệt Và một vua bạo tàn sẽ cai trị chúng," CHÚA Vạn Quân phán. 5 Nước biển sẽ cạn, Sông cũng cạn và khô. 6 Các kinh đào sẽ trở nên hôi thối; Các sông ngòi của Ai-cập sẽ cạn dần và khô đi; Lau sậy đều mục nát. 7 Cây cỏ dọc bờ sông, Tại cửa sông Và tất cả đồng ruộng bên bờ sông Sẽ bị khô héo, thổi bay đi và không còn gì cả. 8 Người đánh cá sẽ than vãn, Tất cả những kẻ câu cá trên sông sẽ than khóc Và những người thả lưới trên nước Sẽ mòn mỏi. 9 Những kẻ làm vải gai tuyệt vọng Và những kẻ dệt vải trắng cũng vậy. 10 Những kẻ cột trụ của xứ sẽ bị đập tan, Tâm hồn của tất cả những người làm thuê sẽ đau đớn. 11 Các hoàng tử của Xô-an đều ngu ngốc, Các cố vấn khôn ngoan của Pha-ra-ôn chỉ đưa ra những lời khuyên ngu dại. Làm thế nào các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn rằng: "Tôi là một trong những người thông thái, Con cháu của các vua thời xưa?" 12 Thế thì các nhà thông thái của ngươi đâu? Chúng nó hãy nói cho ngươi, ãy cho ngươi biết CHÚA Vạn Quân Đã có chương trình gì nghịch cùng Ai-cập? 13 Các hoàng tử của Xô-an đã trở nên ngu dại, Các hoàng tử của Nốp đã bị lừa gạt. Những viên đá nền móng của các chi tộc họ Đã làm cho Ai-cập lầm lạc. 14 CHÚA đã đổ vào nó Một tinh thần lầm lẫn; Nó làm cho Ai-cập lầm lạc trong mọi việc mình làm Như một người say vừa đi nghiên ngã vừa mửa. 15 Sẽ chẳng có ai làm được gì cho Ai-cập cả, Dù là đầu hay đuôi, cành dương hay cây sậy. 16 Vào ngày ấy, người Ai-cập sẽ giống như đàn bà, run rẩy, sợ hãi trước cánh tay của CHÚA Vạn Quân iơ lên nghịch cùng họ. 17 Bấy giờ đất Giu-đa sẽ trở nên sự kinh hoàng cho người Ai-cập. Đất ấy được nhắc đến thì mọi người đều sợ hãi vì chương trình mà CHÚA Vạn Quân đã định nghịch cùng Ai-cập. 18 Vào ngày ấy năm thành trong đất Ai-cập sẽ nói tiếng Ca-na-an và thề trung thành với CHÚA Vạn Quân. Một trong các thành này gọi là thành hủy diệt. 19 Vào ngày ấy sẽ có một bàn thờ cho CHÚA ở giữa nước Ai-cập và một đài kỷ niệm cho CHÚA tại nơi biên giới nước ấy. 20 Đó là dấu và chứng cho CHÚA Vạn Quân tại nước Ai-cập. Khi họ kêu cầu cùng CHÚA vì bị áp bức thì Ngài sẽ sai đến một đấng cứu tinh để bênh vực và giải cứu họ. 21 CHÚA sẽ làm cho người Ai-cập biết Ngài, vào ngày ấy người Ai-cập sẽ công nhận CHÚA. Họ sẽ thờ phượng Ngài bằng sinh tế, tế lễ thiêu; họ sẽ khấn hứa với CHÚA và hoàng thành các lời hứa ấy. 22 CHÚA sẽ đánh Ai-cập, đánh rồi chữa lành và họ sẽ trở lại cùng CHÚA; Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa lành cho. 23 Vào ngày ấy, sẽ có một xa lộ từ Ai-cập đến A-si-ri. Người A-si-ri sẽ đến Ai-cập và người Ai-cập sẽ đến A-si-ri; Người Ai-cập sẽ cùng với người A-si-ri thờ phượng CHÚA. 24 Vào ngày ấy Y-sơ-ra-ên sẽ là một phần ba cùng với Ai-cập và A-si-ri, làm nguồn phước trên quả đất; 25 là ba nước CHÚA Vạn Quân ban phước cho và phán: "Phước cho dân ta là Ai-cập, công việc của tay ta là A-si-ri và di sản của ta là Y-sơ-ra-ên."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn