VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 25 | I-sa 26 | I-sa 27 | Giê-rê-mi

I-sa 26

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày ấy, tại đất Giu-đa người ta sẽ hát bài hát này: Chúng ta có thành vững chắc, Ngài dấy sự cứu rỗi Làm thành làm lũy. 2 Hãy mở các cổng Để một nước công chính, Là nước giữ đức tin vào đó. 3 Người nào có tâm trí kiên định, Ngài ban cho sự bình an hoàn toàn Vì người tin cậy nơi Ngài. 4 Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời, Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời. 5 Vì Ngài đã hạ thấp những cư dân cao cả, Phá đổ thành kiêu kỳ, Phá đổ xuống đất, Ném nó xuống tận bụi đất; 6 Bị chà đạp dưới chân, Là chân của những người khốn cùng, Bước chân của những người thiếu thốn. 7 Con đường của người công chính là ngay thẳng, Lạy Đấng Ngay Thẳng, Ngài làm con đường của người công chính suông sẻ. 8 Thật vậy, trên con đường đoán xét của Ngài, lạy CHÚA, Chúng tôi trông đợi Ngài. Linh hồn chúng tôi khao khát danh Ngài Và sự kỷ niệm Ngài. 9 Ban đêm linh hồn tôi khao khát Ngài, Phải, ban mai, tâm linh tôi tìm kiếm Ngài. Vì khi Ngài đoán xét quả đất Thì dân cư thế giới học sự công chính. 10 Dù được ơn, kẻ ác Vẫn không học sự công chính, Ở trên đất ngay thẳng nó vẫn hành động gian ác Và không thấy sự uy nghiêm của CHÚA. 11 Lạy CHÚA, tay Ngài đã giương lên Nhưng chúng nó vẫn không thấy. Hãy để chúng nó hổ thẹn khi thấy sự nhiệt thành của Ngài đối với dân Ngài. Thật vậy, hãy để lửa dành cho kẻ thù của Ngài thiêu nuốt chúng. 12 Lạy CHÚA, Ngài lập sự bình an cho chúng tôi. Vì tất cả những gì chúng tôi thực hiện, Ngài đã làm cho chúng tôi. 13 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngoài Ngài có các Chúa khác cũng đã cai trị chúng tôi, Nhưng chúng tôi ghi nhận một mình danh Ngài. 14 Họ đã chết, không còn sống nữa, Bóng ma sẽ không dậy được. Thật vậy Ngài sẽ trừng phạt và hủy diệt chúng, Ngài đã quét sạch tất cả di tích chúng nó. 15 Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này, Lạy CHÚA, Ngài tăng cường đất nước này. Ngài được vinh quang. Ngài mở mang mọi bờ cõi của đất nước. 16 Lạy CHÚA, trong khi sầu khổ họ tìm kiếm Ngài, Họ thì thầm lời cầu khẩn Khi Ngài trừng phạt họ. 17 Như người đàn bà mang thai sắp sinh, Người quặn thắt, kêu la trong cơn đau đớn, Lạy CHÚA, chúng tôi cũng vậy vì cớ Ngài. 18 Chúng tôi đã có mang, chúng tôi quặn thắt Nhưng chúng tôi sinh ra gió. Chúng tôi không đem lại sự cứu rỗi trên đất, Và dân không ra đời trên thế gian. 19 Những kẻ chết của ngươi sẽ sống,Các xác chết của ta sẽ sống lại. Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, Hãy thức dậy và vui mừng ca hát. Vì sương của người là sương ban mai, Và ất của bóng ma sẽ sinh sản. 20 Hỡi dân ta, hãy đi, vào phòng ngươi, Đóng cửa lại sau ngươi; Hãy ẩn núp ít lâu Cho đến khi cơn thịnh nộ đã qua. 21 Vì kìa, CHÚA từ chỗ Ngài đến Để trừng phạt dân cư trên đất vì tội lỗi họ. Bấy giờ đất sẽ bày tỏ các vụ đổ máu ra, Nó không che giấu những người bị giết nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn