VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 26 | I-sa 27 | I-sa 28 | Giê-rê-mi

I-sa 27

27 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào ngày ấy, CHÚA sẽ dùng gươm cứng, Lớn và mạnh để trừng phạt: Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ, Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc. Ngài sẽ giết con rồng dưới biển. 2 Vào ngày ấy "Hãy hát về một vườn nho sinh rượu. 3 Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó, Ta thường xuyên tưới nước. Ta sẽ canh giữ nó ngày đêm Kẻo có người phá hại chăng. 4 Ta không nóng giận. Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta, Ta sẽ ra trận chiến đấu nghịch chúng nó, Ta sẽ thiêu đốt chúng nó với nhau. 5 Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ, Hãy làm hòa với Ta, Hãy làm hòa với Ta." 6 Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ, Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa; Trái đầy trên khắp thế giới. 7 Có phải Đức Chúa Trời đã đánh chúng Như Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không? Hay chúng có bị giết Như những kẻ đã giết hại chúng bị giết không? 8 Cùng một cách ấy Ngài bằng lòng để cho chúng nó bị lưu đầy. Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng đi Trong ngày gió đông thổi. 9 Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha; Và ây là tất cả kết quả của sự xóa bỏ tội lỗi nó đi Khi nó làm cho tất cả đá bàn thờ Như đá vôi bị đập nát; Không còn tượng Át-tạc-tê Hay bàn thờ dâng hương đứng vững. 10 Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng, Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc. Ở đó bò tơ ăn cỏ; Ở đó nó nằm Và gặm các cành cây. 11 Khi cành khô gãy; Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa. Vì dân này không hiểu biết Nên Đấng làm nên chúng không thương xót Và Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho. 12 Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát đến suối Ai-cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. 13 Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đầy trên đất Ai-cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn