VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 29 | I-sa 30 | I-sa 31 | Giê-rê-mi

I-sa 30

30 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán: "Khốn cho con cái bướng bỉnh, Lập kế hoạch nhưng không phải của Ta, Kết liên minh nhưng không phải bởi thần Ta, Cho nên tội càng thêm tội. 2 Chúng nó đi xuống Ai-cập Nhưng không hỏi ý y Ta, Nhờ Pha-ra-ôn bảo vệ Và núp bóng Ai-cập. 3 Cho nên sự bảo vệ của Pha-ra-ôn sẽ là sự hổ thẹn cho các ngươi Và sự núp bóng Ai-cập sẽ là điều sỉ nhục. 4 Dù các hoàng tử nó đã có mặt tại Xô-an, Các đại sứ nó đã đến Ha-ne. 5 Tất cả đều sẽ bị hổ thẹn Vì một dân chẳng ích lợi gì cho mình; Chẳng giúp đỡ cũng chẳng ích lợi gì Nhưng đem lại hổ thẹn và nhục nhã." 6 Lời tiên tri về các thú vật ở Nê-ghép. Trong một vùng đất gian nan, sầu khổ; Xứ của sư tử đực và sư tử cái; Xứ của rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải trên lưng lừa, Chở các báu vật trên lưng lạc đà Đến một dân chẳng giúp ích gì chúng được. 7 Sự giúp đỡ của Ai-cập chỉ là vô ích, hư không, Cho nên Ta gọi nó là Ra-háp, Kẻ ngồi yên chẳng làm được gì! 8 Bây giờ, hãy đi, khắc nó trên một tấm bảng cho họ, Chép nó vào một cuốn sách Để làm bằng chứng Cho những ngày sau đời đời. 9 Vì dân này phản nghịch, con cái bội tín, Con cái không muốn nghe lời giáo huấn của CHÚA. 10 Chúng nói với những vị tiên kiến rằng: "Đừng nhìn thấy;" Với những vị tiên tri: "Đừng phán tiên tri cho chúng tôi những điều phải. Hãy nói cho chúng tôi những điều dễ nghe, Hãy phán tiên tri những điều ảo tưởng cho chúng tôi. 11 Hãy từ bỏ con đường, Hãy rẽ khỏi lối; Hãy cất bỏ Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên Khỏi trước mặt chúng tôi." 12 Cho nên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Vì các ngươi đã từ khước lời này Nhưng tin cậy vào áp bức Và lừa dối. 13 Vì vậy, tội các ngươi sẽ Như một bức tường cao bị nứt, bể ra sắp sụp. Tường sẽ thành bình bể nát trong nháy mắt. 14 Nó sẽ sụp đổ như bình gốm Bị bể nát không thương tiếc Đến nỗi người ta không tìm được một mảnh nào trong các mảnh vụn Để lấy lửa từ bếp Hay múc nước từ hồ." 15 Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy. Nhưng các ngươi không muốn như thế. 16 Các ngươi nói: "Không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn.’ Vì vậy các ngươi sẽ chạy trốn. "Chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh,’ Vì vậy những kẻ săn đuổi các ngươi cũng chạy nhanh. 17 Một người doạ, Ngàn người bỏ chạy; Năm người doạ, Các ngươi đều bỏ chạy Cho đến khi số người còn sót lại Như cây trên đỉnh núi, Như bảng hiệu trên đồi." 18 Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho người nào trông đợi Ngài. 19 Vì hỡi dân ở Si-ôn, những người ở tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ chẳng khóc lóc nữa. Chắc chắn khi các ngươi kêu, Ngài sẽ ban ơn; khi nghe tiếng ngươi, Ngài sẽ đáp lời. 20 Dù Chúa ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền nhưng Đấng hướng dẫn ngươi sẽ không còn ẩn mặt nữa, mắt ngươi sẽ thấy Đấng hướng dẫn ngươi. 21 Tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: "Đây là con đường, hãy đi theo" khi các ngươi rẽ sang bên phải hay bên trái. 22 Các ngươi sẽ phế bỏ các tượng dát bạc, các hình tượng bọc vàng của mình. Các ngươi sẽ ném chúng nó ra xa như đồ ô uế và bảo: "Hãy ra khỏi đây!" 23 Ngài sẽ ban mưa cho hạt giống các ngươi gieo trên đồng ruộng. Bánh, là sản phẩm của đồng ruộng sẽ trù phú và nhiều. Vào ngày ấy súc vật của các ngươi sẽ gặm cỏ nơi đồng ruộng. 24 Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn rơm rạ chọn lọc vừa được người ta dùng chĩa và xẻng để rải ra. 25 Vào ngày chém giết lớn, các thành lũy sụp đổ; trên tất cả các núi cao, các đồi lớn đều sẽ có suối nước chảy. 26 Ánh sáng mặt trăng sẽ giống như ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ sáng hơn gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày CHÚA băng bó vết thương của dân Ngài và chữa lành những vết đòn Ngài đã đánh. 27 Kìa, danh của CHÚA đến từ xa; Cơn giận của Ngài bùng cháy, khói đen dày đặc bốn bên.g Môi Ngài đầy thịnh nộ Và lưỡi Ngài như ngọn lửa thiêu nuốt. 28 Hơi thở Ngài như giòng nước Tràn ngập đến tận cổ Để sàng sẩy các nước bằng sang hủy diệt Và đặt cái khớp hướng dẫn Sai lạc trên hàm các dân. 29 Các ngươi sẽ ca hát Như trong đêm lễ thánh, Lòng các ngươi sẽ vui mừng Như người đi ra thổi sáo, Lên núi của CHÚA, Đến vầng đá của Y-sơ-ra-ên. 30 CHÚA sẽ làm cho người ta nghe tiếng uy nghiêm của Ngài; Thấy cánh tay giáng xuống Trong cơn giận dữ thịnh nộ và ngọn lửa thiêu nuốt; Trong cơn mưa gió, bão tố và mưa đá. 31 A-si-ri sẽ khiếp sợ vì tiếng của CHÚA; Ngài sẽ lấy roi đánh nó. 32 Mỗi lằn roi trừng phạt đã định Mà CHÚA đánh nó Sẽ có tiếng trống, tiếng đàn. Trong chiến tranh Ngài sẽ giương tay chiến đấu với nó. 33 Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ xa xưa, Thật vậy, nó được chuẩn bị cho vua. Hồ lửa sâu và rộng, Đầy lửa và củi. Hơi thở của CHÚA Như suối diêm sinh đốt lửa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn