VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 47 | Giê-rê-mi 48 | Giê-rê-mi 49 | Ai Ca

Giê-rê-mi 48

48 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Về Mô-áp. CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: "Đáng thương thay cho thành Nê-bô đổ nát! Thành Ki-ri-a-tha-im xấu hổ vì bị chiếm đóng, Thành trì kiên cố nhục nhã, tan hoang! 2 Danh tiếng Mô-áp không còn nữa. Tại Hết-bôn, chúng bàn mưu hại Mô-áp: "Nào, chúng ta hãy tận diệt dân này, xóa bỏ Mô-áp trên bản đồ các nước!’ Thành Mát-mên, ngươi cũng sẽ than khóc, Gươm đao sẽ đuổi theo ngươi! 3 Dân thành Hô-rô-na-im kêu than: "Điêu tàn và đổ nát tan hoang! 4 Mô-áp sụp đổ rồi!’ Tiếng kêu than vang đến thành Xoa. 5 Trên đường lên thành Lu-hít, Chúng không ngừng khóc lóc. Trên đường xuống thành Hô-rôna-im, Sự tàn phá gây nên bao tiếng la thất thanh. 6 Hãy trốn chạy thoát mạng! Hãy sống như lừa rừng trong sa mạc! 7 Vì ngươi cậy vào công lao của cải mình, Nên chính ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng. Thần Kê-mốt của ngươi cũng sẽ đi đày Cùng với các thầy tế lễ và quan cận thần. 8 Kẻ hủy diệt sẽ tàn phá mọi thành phố, Không thành nào thoát khỏi. Thung lũng sẽ điêu tàn, Vùng cao nguyên cũng tan nát, Y như lời CHÚA phán. 9 Hãy rải muối trên xứ Mô-áp, Vì nó chắc sẽ bị hủy diệt tan tành. Các thành phố nó điêu tàn, Không người ở. 10 Khốn nạn cho kẻ làm công việc CHÚA cách dối trá! Khốn nạn cho kẻ không cho gươm mình vấy máu! 11 Mô-áp quen sống an nhàn từ thuở nhỏ, Giống như rượu nằm yên trên cặn, Chưa chắt gạn từ bình này sang bình khác, Chưa hề đi lưu đày, Cho nên mùi rượu còn y nguyên, Vì rượu chưa dịu xuống." 12 CHÚA phán: "Vì thế, sẽ có ngày Ta sai thợ chắt rượu đến, Chúng sẽ gạn chắt sạch bình Rồi đập tan cả vò. 13 Và Mô-áp sẽ xấu hổ về thần Kê-mốt Cũng như nhà Y-sơ-ra-ên xấu hổ Về Bê-tên mà chúng tin cậy. 14 Sao các ngươi dám tự hào: "Chúng tôi là chiến sĩ dũng cảm, anh hùng thiện chiến?’ 15 Kẻ hủy diệt xông lên tàn phá Mô-áp và các thành phố nó, Các thanh niên ưu tú bị đưa xuống lò sát sinh. Đó là lời của Đức Vua, danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. 16 Mô-áp sắp đến thời nguy kịch, Tai họa hối hả kéo đến. 17 Hết thẩy các nước lân bang, Và mọi người nghe danh Mô-áp, Hãy chia buồn với nó: "Ôi, gậy uy quyền, gậy vinh quang đã gẫy đổ!’ 18 Hỡi nàng Đi-bôn ngự chễm chệ, Hãy bước xuống khỏi ngai vinh hiển, Ngồi dưới đất khô cằn. Vì kẻ hủy diệt Mô-áp Đã xông lên đánh ngươi, Tàn phá các thành trì kiên cố của ngươi. 19 Hỡi nàng A-rô-e ngự chễm chệ, Hãy đứng nơi đường cái trông chờ, Hãy hỏi những người chạy thoát, cả nam lẫn nữ: "Chuyện gì đã xảy ra?’" 20 "Mô-áp nhục nhã vì đã bị tàn phá. Hãy khóc óc kêu than! Hãy loan báo khắp vùng sông Ạt-nôn: Mô-áp bị hủy diệt!" 21 Cả vùng cao nguyên bị trừng phạt: Các thành Hô-long, Gia-xa, Mê-phát, 22 Đi-bôn, Nê-bô, Bết Đíp-lát-tha-im, 23 Ki-ri-a-tha-im, Bết Ga-num, Bết Mê-ôn, 24 Kê-ri-giốt, Bốt-ra, Và tất cả các thành xa gần trong xứ Mô-áp. 25 CHÚA phán: "Sừng của Mô-áp đã bị chặt đứt, Cánh tay nó đã gẫy. 26 Hãy cho Mô-áp uống say túy lúy, Vì nó đã xấc xược chống lại CHÚA. Mô-áp sẽ nôn mửa lai láng Và chính nó sẽ thành trò cười. 27 Có phải ngươi cũng đã từng xem Y-sơ-ra-ên như trò cười sao? Y-sơ-ra-ên có bao giờ bị bắt quả tang cùng với bọn trộm cướp không? Mà sao hễ khi nào ngươi nhắc đến nó, Ngươi cũng lắc đầu chế nhạo? 28 Hỡi dân Mô-áp, hãy lìa bỏ nơi đô thị, Hãy ẩn náu nơi các khe đá! Hãy nên như chim ồ câu, Xây tổ nơi sườn vực sâu! 29 Chúng tôi có nghe về tính kiêu căng của Mô-áp, Kiêu căng vô cùng, Kiêu ngạo, kiêu căng, Tự đắc, tự cao, tự đại!" 30 CHÚA phán: "Chính Ta biết tính xấc xược của nó, Lời nó khoe khoang không nền tảng, Việc nó làm không giá trị. 31 Vì thế tôi sẽ than khóc Mô-áp, Tôi sẽ kêu la vì toàn cõi Mô-áp, Tôi sẽ rên xiết vì dân thành Kiệt Hê-re. 32 Hỡi cây nho Síp-ma, khóc ngươi nhiều hơn ta khóc Gia-xe! Các nhánh ngươi vươn xa tận bờ biển, Vươn lên tận thành Gia-xe. Kẻ hủy diệt đã đáp xuống, Phá hại trái cây mùa hạ và mùa nho của ngươi. 33 Vui mừng hoan hỉ không còn nữa Trong xứ Mô-áp, Vốn là đất ruộng mầu mỡ. Ta đã khiến cho các bể đạp nho cạn hết rượu, Không còn ai đạp nho với tiếng hò reo vui nữa, Tiếng hò hét không phải là tiếng hò vui. 34 Dân chúng kêu gào vang dội từ thành Hết-bôn Đến thành Ê-lê-a-lê và Gia-hát, Chúng cất tiếng kêu la từ thành Xoa, đến thành Hô-rô-na-im và Ê-lát Sê-li-sia. Ngay cả nước sông Nim-rim cũng khô cạn." 35 CHÚA phán: "Ta sẽ dứt khỏi Mô-áp Những kẻ nào cúng tế tại các miếu đền, Những kẻ dâng sinh tế cho thần tượng." 36 Vì thế, tôi than khóc Mô-áp như tiếng sáo rên da diết, Tôi than khóc dân thành Kiệt Hê-re như tiếng sáo ủ ê, Vì của cải chúng thâu góp đã tiêu tan. 37 Mọi người đều cạo trọc đầu, Cạo sạch râu, Cắt rạch tay, Quấn vải tang ngang lưng. 38 CHÚA phán: "Trong toàn xứ Mô-áp, mọi người đều khóc than tang chế Trên mọi sân thượng, Tại các quảng trường, Vì Ta đã đập bể Mô-áp Như một cái bình không ai ưa thích. 39 Ôi, Mô-áp tan nát! Chúng khóc lóc thảm thương! Ôi, Mô-áp quay lưng, tủi nhục! Mô-áp đã thành trò cười, Nỗi khiếp sợ cho mọi nước lân bang." 40 Vì CHÚA phán như vầy: "Kìa, kẻ thù bay vút lên cao như chim đại bàng, Xòe cánh ra bao phủ đất Mô-áp! 41 Thành Kê-ri-giốt bị chiếm đóng, Các đồn lũy thất thủ. Ngày ấy, các chiến sĩ Mô-áp dũng cảm đều mất hết hồn vía Như thiếu phụ chuyển bụng đẻ. 42 Dân tộc Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, Vì chúng dám tự cao tự đại chống nghịch CHÚA." 43 CHÚA phán: "Hỡi dân Mô-áp, Kinh hoàng, vực sâu, cạm bẫy đang chờ các ngươi!" 44 CHÚA phán: "Người nào thoát khỏi kinh hoàng sẽ rơi xuống vực sâu. Người nào leo lên khỏi vực sâu sẽ sa vào cạm bẫy. Vì Ta sẽ giáng mọi điều ấy xuống dân Mô-áp Vào năm Ta trừng phạt chúng. 45 Dân tỵ nạn kiệt sức Dừng lại dưới bóng thành Hết-bôn. Vì lửa đã phát ra từ Hết-bôn, Ngọn lửa từ giữa cung Si-hôn, Thiêu nuốt toàn dân Mô-áp, Sọ của dân ồn ào xấc xược. 46 Hỡi Mô-áp, khốn cho ngươi! Dân của thần Kê-mốt đã bị hủy diệt, Vì con trai ngươi bị bắt đi đày, Con gái ngươi cũng vậy." 47 CHÚA phán: "Tuy nhiên, đến thời cuối cùng, Ta sẽ phục hồi dân tộc Mô-áp." Lời tiên tri về sự trừng phạt dân Mô-áp chấm dứt tại đây.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn