VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 33 | Ê-xê-chi-ên 34 | Ê-xê-chi-ên 35 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 34

34 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời CHÚA phán cùng tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy phán tiên tri chống lại những người chăn dân Y-sơ-ra-ên. Hãy nói tiên tri cùng chúng, hãy nói với những người chăn rằng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ôi, những kẻ chăn giữ Y-sơ-ra-ên là kẻ chỉ chăm lo cho mình. Không phải những người chăn chiên là người chăn giữ bầy chiên sao? 3 Các ngươi ăn thịt béo, mặc đồ len, làm thịt súc vật mập nhưng không chăn dắt bầy chiên. 4 Những con chiên yếu, các ngươi không làm cho mạnh; những con bệnh tật các ngươi không chữa lành; những con bị thương, các ngươi không băng bó; những con bị tản mác, các ngươi không đem về; những con lạc mất, các ngươi không tìm kiếm. Các ngươi đã cai trị chúng bằng bạo lực và hà khắc. 5 Bầy chiên bị tản mác vì không có người chăn; chúng bị tản lạc và trở thành mồi cho mọi thú dữ. 6 Chiên ta tản mác trên khắp núi non, trên mọi đồi cao; chiên ta lạc loài trên cả mặt đất nhưng không ai tìm, chẳng ai kiếm. 7 Cho nên, hỡi những người chăn, hãy nghe lời của CHÚA. 8 CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Như ta hằng sống, vì bầy chiên ta trở thành mồi, chiên ta trở thành đồ ăn cho mọi loài thú dữ vì không có người chăn; kẻ chăn chiên đã không tìm kiếm chiên ta, chúng chỉ lo cho chúng nhưng không chăn giữ bầy chiên ta. 9 Cho nên, hỡi những kẻ chăn chiên, hãy nghe lời của CHÚA. 10 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, ta chống lại những người chăn, ta đòi chiên ta lại từ tay chúng nó, chúng sẽ không còn chăn chiên ta nữa nên chúng sẽ không thể nuôi mình được. Ta sẽ giải cứu chiên ta ra khỏi miệng chúng nó và chiên ta sẽ không còn làm mồi cho chúng nữa. 11 Vì CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, chính ta sẽ tìm chiên ta và kiếm chúng nó. 12 Như người chăn chiên ở giữa bầy và kiểm điểm đàn chiên tản mác, ta cũng sẽ kiểm điểm bầy chiên của ta. Ta sẽ giải cứu chúng ra khỏi mọi nơi chúng bị tản lạc trong ngày tối tăm, u ám. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập họp chúng lại từ các nước, đưa chúng về đất của chúng và chăn giữ chúng trên các núi của Y-sơ-ra-ên, bên các suối và ở mọi nơi cư trú trong xứ. 14 Ta sẽ chăn giữ chúng nơi đồng cỏ tốt tươi; chuồng của chúng sẽ ở trên các đỉnh núi Y-sơ-ra-ên; ở đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng tử tế, ăn nơi đồng cỏ phì nhiêu trên các núi Y-sơ-ra-ên. 15 Chính ta sẽ chăn giữ chiên ta và chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ ngơi, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 16 Ta sẽ tìm kiếm những con tản mác, ta sẽ đem về những con đi lạc, ta sẽ băng bó những con bị thương và thêm sức cho những con đau yếu. Nhưng những con mập, mạnh ta sẽ hủy diệt; ta sẽ chăn giữ chúng một cách công bình. 17 Còn phần các ngươi, bầy chiên của ta, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, ta xét giữa chiên với chiên và giữa chiên đực và dê đực. 18 Phải chăng được nuôi nơi đồng cỏ tốt tươi vẫn chưa đủ, nên các ngươi lấy chân giày đạp phần đồng cỏ còn lại? Đã uống nước trong, các ngươi lại lấy chân quậy đục phần nước còn lại? 19 Chiên ta phải ăn cỏ chân các ngươi đã giày đạp, uống nước chân các ngươi đã quậy đục sao? 20 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán cùng chúng như vầy: Này, chính ta sẽ xét xử giữa chiên mập và chiên ốm. 21 Vì các ngươi dùng hông và vai mà thúc và lấy sừng húc tất cả những con chiên yếu đuối đến nỗi chúng phải tản mác ra ngoài. 22 Nên ta sẽ cứu bầy chiên ta; chúng nó sẽ không còn bị làm mồi cho kẻ cướp nữa và ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên. 23 Ta sẽ lập một người chăn cho chúng nó, tôi tớ ta là Đa-vít sẽ chăn giữ chúng nó. Người sẽ nuôi dưỡng chúng nó vì người là kẻ chăn giữ chúng nó. 24 Ta là CHÚA, sẽ là Đức Chúa Trời của chúng nó; tôi tớ ta là Đa-vít, sẽ là một hoàng tử giữa vòng chúng; chính ta, CHÚA đã phán. 25 Ta sẽ lập một giao ước bình an với chúng, ta sẽ đuổi thú dữ khỏi đất nên chúng có thể cư trú nơi đồng hoang và ngủ an lành trong rừng. 26 Ta sẽ ban phước cho chúng và những vùng chung quanh ngọn đồi ta. Ta sẽ ban mưa đúng mùa, là mưa phước lành. 27 Cây cối ngoài đồng sẽ sinh bông trái, đất sẽ sinh hoa lợi, chúng sẽ sống an lành trên đất mình và biết rằng chính ta là CHÚA khi ta bẻ gãy các ách trên chúng và giải cứu chúng khỏi tay những kẻ bắt chúng làm nô dịch. 28 Chúng sẽ không còn là miếng mồi cho các nước; thú dữ trong xứ cũng sẽ không ăn thịt chúng. Chúng sẽ cư ngụ an toàn và không còn sợ hãi. 29 Ta sẽ thiết lập cho chúng một nông trại danh tiếng, sẽ không còn đói kém trong xứ và chúng sẽ không còn bị các nước nhục mạ. 30 Chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đức Chúa Trời chúng nó, ta ở cùng chúng nó và chúng nó, nhà Y-sơ-ra-ên là dân ta; CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 31 Còn các ngươi là chiên của ta, chiên của đồng cỏ ta, là loài người và ta là Đức Chúa Trời của các ngươi, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn