VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 5 | Ê-xê-chi-ên 6 | Ê-xê-chi-ên 7 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 6

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA đến với tôi rằng: 2 "Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía các núi của Y-sơ-ra-ên và phán tiên tri nghịch lại chúng. 3 Hãy nói với các núi của Y-sơ-ra-ên: "Hãy nghe lời của CHÚA phán như vầy cùng các núi, các đồi, khe núi và thung lũng: Này, chính ta sẽ đem gươm giáo chống các ngươi; ta sẽ hủy diệt những nơi thờ tự của các ngươi. 4 Những bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá hủy; những hương án của các ngươi sẽ bị đập bể; ta sẽ ném những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt các tượng thần các ngươi. 5 Ta sẽ đặt các xác chết của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt các tượng thần của chúng nó và ta sẽ rải xương các ngươi chung quanh bàn thờ của các ngươi. 6 Nơi nào ngươi cư trú, các thành của ngươi sẽ bị hoang phế, những nơi thờ tự của ngươi sẽ bị phá hủy; vậy, những bàn thờ của ngươi sẽ bị hoang tàn và phá hủy, các tượng thần của các ngươi sẽ bị đập phá và hủy hoại, các hương án của các ngươi sẽ bị chặt xuống và công việc của các ngươi sẽ bị quét sạch. 7 Những kẻ bị giết trong vòng các ngươi sẽ ngã gục và các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA. 8 Nhưng ta sẽ chừa lại một số trong các ngươi, là những người thoát khỏi gươm giáo ở các quốc gia khi các ngươi bị tản lạc ra các nước. 9 Những kẻ được thoát sẽ nhớ đến ta tại các nước chúng bị lưu đày; thế nào lòng ta đã tan nát vì tấm lòng tà dâm của chúng nó khi chúng nó lìa bỏ ta; mắt tà dâm của chúng nó chạy theo các tượng thần. Chúng nó sẽ gớm chính chúng nó vì những điều ác chúng đã làm và mọi hành động ghê tởm của mình. 10 Rồi chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, lời ta đã phán về việc đem tai họa này đến cùng chúng nó không phải là lời hư không. 11 CHÚA phán như vầy: Hãy vỗ tay, giậm chân và kêu lên: Hỡi ôi! về tất cả những điều gian ác, ghê tởm của nhà Y-sơ-ra-ên. Chúng nó sẽ ngã vì gươm giáo, đói kém và dịch lệ. 12 Những kẻ ở xa sẽ chết vì dịch lệ, những kẻ ở gần sẽ ngã vì gươm giáo, những kẻ sống sót và còn lại sẽ chết vì đói kém; ta sẽ làm thành cơn giận của ta đối với chúng nó như thế. 13 Các ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA khi những kẻ chết của các ngươi nằm giữa các tượng thần, chung quanh các bàn thờ, trên mọi đồi cao, trên các đỉnh núi, dưới mọi cây xanh, dưới mọi cây sồi rậm rạp; là những nơi chúng nó dâng hương thơm ngào ngạt cho các tượng thần của chúng nó. 14 Ta sẽ giương tay chống chúng nó, ta sẽ làm cho đất, nơi chúng cư trú, trở nên hoang vu, hủy hoại từ sa mạc cho đến Đíp-lát, bấy giờ chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn