VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 1 | I Ti-mô-thê 2 | I Ti-mô-thê 3 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, các nhà lãnh đạo, để chúng ta được sống bình an, yên ổn trong đạo đức, tin kính mọi bề và đáng kính. 3 Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta. 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và nhân loại, là Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng là người. 6 Ngài đã hiến chính mạng sống mình làm giá cứu chuộc mọi người — Lời chứng này được công bố đúng kỳ hạn — 7 Chính vì thế mà ta được bổ nhiệm làm người truyền giảng và sứ đồ, ta nói thật, không nói dối, làm giáo sư cho các dân tộc ngoại quốc để dạy họ về đức tin và chân lý. 8 Vì thế, ta muốn người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ, cãi cọ. 9 Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền. 10 Nhưng làm các việc thiện, như thế mới thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa. 11 Phụ nữ nên yên lặng học hỏi và vâng phục hoàn toàn. 12 Ta không cho phép người nữ dạy dỗ, hay cầm quyền trên người nam, nhưng phải im lặng. 13 Vì A-đam đã được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va. 14 A-đam cũng không bị lừa gạt, nhưng người nữ đã bị lừa gạt và phạm tội. 15 Tuy thế, người nữ sẽ được giải cứu qua việc sinh con, nếu cứ tiếp tục giữ vững đức tin, yêu thương, thánh thiện, đoan trang.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn