VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | I Phê-rơ

Gia-cơ 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vì đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em? Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao? 2 Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì; anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được; anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu. Anh chị em không được chi vì không cầu xin; 3 anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu, để tiêu dùng cho khoái lạc. 4 Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. 5 Hay anh chị em tưởng lời Thánh Kinh này vô hiệu sao? "Thánh Linh ngự trong chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông." 6 Nhưng Ngài ban cho chúng ta ân sủng vĩ đại hơn nên Thánh Kinh nói: "Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu căng nhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn." 7 Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em. 8 Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ. 9 Hãy đau buồn, chịu tang và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. 10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em. 11 Thưa anh chị em, đừng nói hành nhau. Kẻ nói hành hoặc lên án anh chị em mình là nói hành Kinh Luật và lên án Kinh Luật. Nếu anh chị em lên án Kinh Luật anh chị em không phải là người thi hành Kinh Luật nhưng làm quan tòa xét xử Kinh Luật. 12 Chỉ có một Đấng ban hành Kinh Luật và xét xử, là Đấng có khả năng cứu rỗi và tiêu diệt. Nhưng anh chị em là ai mà lên án người đồng loại mình? 13 Bây giờ, hãy nghe đây, những người đang nói: "Nay mai chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, làm việc một năm, buôn bán kiếm lời! 14 Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất. 15 Đáng lẽ anh chị em nói rằng: "Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!" 16 Nói như anh chị em là khoe khoang tự phụ; phàm khoe khoang như thế là xấu. 17 Vậy, ai biết điều lành mà không làm là phạm tội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn