VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 14 | Thẩm Phán 15 | Thẩm Phán 16 | Ru-tơ

Thẩm Phán 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau đó, đến mùa gặt lúa, Sam-sôn dắt một con dê con làm quà xuống thăm vợ. Ông nói: "Xin cho con vào gặp vợ con trong phòng nàng." Nhưng cha nàng không cho ông vào. 2 Ông ấy bảo: "Tôi tưởng là cậu ghét nó lắm, nên tôi đã gả nó cho bạn cậu rồi. Em gái nó há chẳng xinh đẹp hơn nó sao? Cậu hãy lấy cô em thế đi." 3 Sam-sôn nói với họ: "Nếu lần nầy tôi có làm gì hại người Phi-li-tin thì tôi cũng vô tội thôi." 4 Vậy Sam-sôn đi ra, bắt ba trăm con chồn, cột đuôi chúng thành từng cặp; rồi buộc một bó đuốc vào mỗi cặp đuôi. 5 Ông đốt đuốc và thả chúng chạy vào đồng ruộng của người Phi-li-tin. Vậy ông thiêu rụi cả lúa đã bó, lẫn lúa chưa gặt, các vườn nho, luôn với các rẫy ô-liu. 6 Người Phi-li-tin liền hỏi: "Ai đã làm như thế?" Người ta trả lời: "Sam-sôn, rễ của một người ở Thim-na. Vì người ấy đem vợ hắn gả cho một người bạn của hắn." Thế là người Phi-li-tin đi lên, bắt nàng và cha nàng và đem thiêu sống. 7 Sam-sôn nói với họ: "Vì các ngươi đã làm thế, thì ta cũng sẽ không ngừng cho đến khi ta báo được thù xong." 8 Ông bèn xông vào họ và đánh giết nhiều người. Xong rồi ông đi xuống một hang đá ở Ê-tam mà trú ẩn. 9 Dân Phi-li-tin kéo lên, hạ trại ở Giu-đa, và tràn đến Lê-chi. 10 Người Giu-đa hỏi: "Tại sao các người lên đánh chúng tôi?" Họ đáp: "Chúng tôi lên đây để bắt Sam-sôn. Chúng tôi phải làm cho hắn như hắn đã làm cho chúng tôi." 11 Đoạn, ba ngàn người Giu-đa đi xuống hang đá ở Ê-tam và nói với Sam-sôn: "Anh không biết là người Phi-li-tin đang cai trị chúng ta sao? Tại sao anh lại gây liên lụy cho chúng tôi như thế nầy?" Ông trả lời: "Tôi chỉ làm cho chúng những gì chúng đã làm cho tôi thôi." 12 Họ nói với ông: "Chúng tôi đến để xin trói anh và nộp anh cho người Phi-li-tin đây." Sam-sôn đáp: "Xin hãy thề với tôi là chính anh em sẽ không giết tôi." 13 Họ đáp: "Chúng tôi đồng ý. Chúng tôi chỉ muốn trói anh và nộp anh cho người Phi-li-tin thôi, chứ chúng tôi không muốn giết anh đâu." Vậy họ lấy hai sợi dây thừng mới trói Sam-sôn lại và dẫn ông lên khỏi hang đá. 14 Khi ông đến gần Lê-chi, dân Phi-li-tin đổ xô ra reo hò. Thần của CHÚA ngự xuống trên ông mạnh mẽ. Những sợi dây thừng trói tay ông trở nên như những-sợi chỉ gai bị lửa đốt; chúng tàn rụi khỏi tay ông. 15 Thấy một cái xương hàm lừa còn mới, ông-lượm lên và dùng nó đánh giết một ngàn người Phi-li-tin. 16 Đoạn ông nói: "Với một chiếc hàm lừa, Ta đã chất thây thành đống; Với một chiếc hàm lừa, Ta đã giết một ngàn người." 17 Nói xong, ông vứt chiếc hàm lừa đi; và người ta đã gọi nơi đó là "Đồi Hàm Lừa." 18 Rồi Sam-sôn cảm thấy khát nước quá đỗi. Ông kêu cầu với CHÚA rằng, "CHÚA đã cho tôi tớ CHÚA được chiến thắng lớn như thế nầy, lẽ nào giờ đây con phải chết khát và sa vào tay những kẻ không cắt bì sao?" 19 Đức Chúa Trời bèn khiến một bộng đá ở Lê-chi nứt ra, nước từ đó tuôn ra. Sam-sôn đến uống, sức lực được phục hồi và tinh thần được phấn khởi trở lại. Bởi thế người ta đặt tên suối nước đó là "Suối Nước Cầu Xin" và con suối ấy vẫn còn tại Lê-chi cho đến ngày nay. 20 Sam-sôn xử đoán trong Y-sơ-ra-ên hai mươi năm, trong thời dân Phi-li-tin cường thịnh.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn