VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Thẩm Phán 15 | Thẩm Phán 16 | Thẩm Phán 17 | Ru-tơ

Thẩm Phán 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Một ngày nọ, Sam-sôn đến Ga-xa và thấy một gái điếm tại đó. Ông vào nhà nàng và ngủ đêm với nàng. 2 Người trong thành Ga-xa báo cho nhau rằng: "Sam-sôn đã đến đây!" Thế là họ vây phục chỗ ông ở và nằm đợi thâu đêm ở cổng thành. Suốt đêm họ không động tĩnh, vì nói rằng: "Hãy đợi đến sáng, chúng ta sẽ giết nó." 3 Nhưng Sam-sôn nằm đó cho đến nửa đêm. Ông thức dậy, nắm hai cánh cổng thành, cùng với hai trụ cổng, mà giựt tung nó ra, luôn cả then cài; rồi ông vác chúng trên vai, đem lên đỉnh đồi, đối diện Hếp-rôn. 4 Sau đó ít lâu, ông yêu mến một cô gái trong Thung Lũng Sô-réc, tên là Đa-li-la. 5 Các thủ lãnh của Phi-li-tin đến gặp nàng và bảo: "Cô hãy cố dụ hắn nói cho cô bí mật của sức mạnh phi thường hắn có và cách nào để thắng hơn hắn, hầu chúng tôi có thể bắt trói hắn lại và chế ngự hắn. Rồi mỗi người chúng tôi sẽ thưởng cho cô một ngàn một trăm miếng bạc." 6 Vậy Đa-li-la nói với Sam-sôn: "Anh hãy nói cho em biết do đâu mà anh có sức mạnh phi thường như thế và làm cách nào để trói anh lại và chế ngự được anh đi." 7 Sam-sôn trả lời nàng: "Nếu có ai trói anh bằng bảy sợi dây cung tươi, chưa khô, thì anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác." 8 Các lãnh tụ Phi-li-tin liền mang cho nàng bảy sợi dây cung tươi, chưa khô, rồi nàng dùng chúng trói ông lại. 9 Sau khi cho người mai phục trong phòng, nàng gọi ông, "Sam-sôn ơi, người Phi-li-tin đang tấn công anh đó." Nhưng ông bứt đứt các dây cung dễ dàng như người ta đưa những sợi chỉ vào ngọn lửa. Vậy người ta không biết bí mật của sức mạnh ông đến từ đâu. 10 Đa-li-la bèn nói với ông: "Anh đánh lừa em. Anh dối gạt em. Bây giờ anh hãy nói cho em biết làm sao trói được anh đi." 11 Ông nói: "Nếu có ai trói anh thật chặt bằng những dây thừng còn mới, chưa dùng lần nào, thì anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác." 12 Vậy Đa-li-la lấy những dây thừng mới và trói ông lại. Sau khi cho người mai phục sẵn trong phòng, nàng gọi: "Sam-sôn ơi, người Phi-li-tin đang tấn công anh đó." Nhưng ông bứt đứt các dây thừng khỏi tay ông như bứt chỉ. 13 Đa-li-la bèn nói với ông: "Cho đến giờ phút nầy anh vẫn còn gạt em, anh nói dối với em. Nói cho em biết làm sao trói anh lại được đi." Ông đáp: "Nếu em dệt bảy lọn tóc của anh vào khung cửi, rồi lấy ghim gài chặt chúng vào, thì anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác." Vậy Đa-li-la đợi cho Sam-sôn ngủ rồi lấy bảy lọn tóc của Sam-sôn dệt vào khung cửi, 14 và lấy ghim gài chặt lại. Xong nàng gọi: "Sam-sôn ơi, người Phi-li-tin đang tấn công anh đó." Ông thức giấc, bứt đứt cả ghim cài và khung cửi. 15 Bấy giờ Đa-li-la nói với ông: "Làm sao anh có thể nói được rằng: "Anh yêu em,’ trong khi anh không thật lòng với em. Đây là lần thứ ba anh đã gạt em và không nói cho em biết do đâu mà anh có sức mạnh phi thường như vậy." 16 Cứ như thế mà ngày nào nàng cũng trách móc giận hờn, khiến cho ông bực bội thiếu điều muốn chết. 17 Ông bèn khai thật với nàng tất cả. Ông nói: "Dao cạo chưa hề đưa qua đầu anh bao giờ, bởi vì anh là người Na-xi-rê của Đức Chúa Trời từ khi còn trong lòng mẹ. Nếu tóc anh bị cạo đi, thì sức mạnh trong anh cũng sẽ biến mất, và anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác." 18 Khi Đa-li-la thấy rằng ông đã khai thật với nàng mọi sự, nàng liền cho người đến báo với các lãnh tụ của dân Phi-li-tin rằng: "Hãy trở lại một lần nữa. Hắn đã khai thật với tôi tất cả rồi." Vậy các lãnh tụ của dân Phi-li-tin trở lại, đem bạc theo rong tay. 19 Nàng dỗ Sam-sôn ngủ trên đùi nàng, rồi nàng sai người cạo sạch bảy lọn tóc trên đầu ông, và như thế nàng chế ngự được ông; sức lực ông đã lìa khỏi ông. 20 Xong nàng nói: Sam-sôn ơi, người Phi-li-tin đang tấn công anh đó." Ông thức dậy và thầm nghĩ: "Ta sẽ thoát khỏi như những lần trước và ta sẽ gỡ mình ra." Nhưng ông không biết rằng CHÚA đã lìa khỏi ông. 21 Dân Phi-li-tin bắt ông, móc hai mắt ông, và đem ông xuống Ga-xa. Chúng xiềng ông bằng những sợi xích đồng, và bắt ông xay cối trong ngục. 22 Nhưng tóc của ông sau khi bị cạo đã bắt đầu mọc lại. 23 Các lãnh tụ của dân Phi-li-tin họp lại để dâng một tế lễ trọng thể cho Đagôn, thần của họ, và để liên hoan, vì họ nói rằng: "Thần của chúng ta đã phó kẻ thù của chúng ta là Sam-sôn vào tay chúng ta." 24 Khi dân Phi-li-tin thấy Sam-sôn, họ ca tụng thần của họ rằng: "Thần của chúng ta đã phó kẻ thù của chúng ta Vào tay chúng ta; Ấy là kẻ đã phá hoại xứ sở chúng ta Và đã giết hại nhiều người." 25 Rồi khi hứng chí, họ gào vang: "Hãy đem Sam-sôn ra đây, để hắn giúp vui cho chúng ta." Vậy họ dẫn Sam-sôn ra khỏi ngục để ông làm trò cho họ. Họ để ông đứng giữa các trụ cột. 26 Sam-sôn nói với người hầu trẻ đang dắt tay ông rằng: "Hãy dẫn ta lại hàng trụ cột chống đỡ ngôi đền để ta có thể dựa vào đó." 27 Khi ấy trong đền có rất đông người, cả nam lẫn nữ; tất cả lãnh tụ của dân Phi-li-tin đều ở đó, và trên sân thượng của đền có khoảng ba ngàn người, cả nam lẫn nữ, chờ xem Sam-sôn làm trò. 28 Sam-sôn cầu nguyện với CHÚA rằng: "Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến con. Đức Chúa Trời ôi, xin cho con có sức mạnh chỉ một lần nữa thôi, để con báo thù dân Phi-li-tin vì đôi mắt của con." 29 Rồi Sam-sôn với tay vịn vào hai cây trụ chính chống đỡ cả ngôi đền. Ông lấy thế bằng cách vịn một tay vào cây bên phải và một tay vào cây bên trái. 30 Đoạn Sam-sôn nói: "Nguyện tôi bị chết chung với dân Phi-li-tin." Rồi ông lấy hết sức đẩy hai cây trụ ra, và ngôi đền sụp đổ trên các lãnh tụ và dân chúng đang ở trong đó. Ấy vậy, lúc chết Sam-sôn giết nhiều người hơn khi còn sống. 31 Kế đó, các em trai ông và toàn gia đình của cha ông xuống lấy xác của ông về. Họ đem thi thể ông về chôn trong mộ của Ma-nô-a, cha ông, khoảng giữa Xô-ra và Ê-ta-ôn. Sam-sôn xử đoán trong Y-sơ-ra-ên được hai mươi năm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn