VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 9 | Khải Huyền 10 | Khải Huyền 11

Khải Huyền 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lúc ấy, tôi thấy một thiên sứ dũng mãnh khác từ trời xuống, mặc y phục bằng mây, đầu đội cầu vồng, mặt sáng rực như mặt trời, chân như trụ lửa. 2 Trong tay, thiên sứ cầm một quyển sách nhỏ đã mở ra, chân phải đặt trên biển, chân trái đạp trên đất. 3 Thiên sứ thét lên một tiếng lớn như tiếng gầm sư tử, liền có bảy tiếng sấm vang rền. 4 Khi bảy tiếng sấm nói, tôi sắp ghi chép, thì có tiếng phán từ trời: "Phải giữ kín những điều bảy tiếng sấm nói ra, đừng ghi chép!" 5 Thiên sứ tôi thấy đang đứng trên biển và đất đưa tay phải lên trời, 6 nhân danh Đấng Hằng Sống đời đời, là Đấng sáng tạo bầu trời và mọi vật trên trời, đất và muôn vật trên đất, biển và mọi vật dưới biển, mà thề rằng: "Đã hết thời hạn rồi, 7 Nhưng trong những ngày khi tiếng kèn của thiên sứ thứ bảy sắp thổi lên thì huyền nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành, như Ngài đã công bố cho các đầy tớ Ngài là các tiên tri." 8 Rồi tôi nghe tiếng phán từ trời bảo tôi một lần nữa: "Con hãy đi lấy quyển sách đã mở trong tay thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất!" 9 Tôi đi đến với vị thiên sứ, xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Thiên sứ bảo tôi: "Anh lấy ăn đi! Nó đắng trong bụng anh nhưng trong miệng sẽ ngọt như mật." 10 Tôi lấy cuốn sách nhỏ nơi tay thiên sứ mà ăn, trong miệng ngọt như mật nhưng khi nuốtg rồi, thấy đắng trong bụng. 11 Các vị ấy bảo tôi: "Anh lại phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, quốc gia, ngôn ngữ và vua chúa nữa."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn