VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 18 | Khải Huyền 19 | Khải Huyền 20

Khải Huyền 19

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau các việc này, tôi nghe một tiếng hô lớn của một đám rất đông trên trời: "Ha-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. 2 Vì sự phán xét của Ngài thực công minh và chân thật, Ngài đã kết án con đại kỹ nữ từng làm ô uế thế gian với sự gian dâm của nó và Ngài báo trả cho nó về huyết các đầy tớ Ngài mà nó đã đổ ra!" 3 Họ lại hô lên: "Ha-lê-lu-gia! Khói của nó bay lên mãi cho đến đời đời!" 4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai, tung hô: "A-men, Ha-lê-lu-gia!" 5 Một tiếng nói từ trên ngai bảo: "Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta, tất cả các người là đầy tớ của Ngài, là những kẻ kính sợ Ngài, cả lớn và nhỏ!" 6 Lúc ấy, tôi nghe tiếng ầm ĩ như của một đám người đông đảo, như tiếng ầm ầm của nhiều thác nước, như tiếng sấm vang động dữ dội rằng: "Ha-lê-lu-gia vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta cai trị! 7 Chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ và tôn vinh Ngài! Vì lễ cưới Chiên Con đã đến và cô dâu Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng. 8 Nàng được cấp áo vải gai mịn rực rỡ và trong sạch để mặc vào! (Vải gai mịn là các việc công chính của các thánh đồ). 9 Thiên sứ bảo tôi: "Anh hãy viết: Phước cho những người được mời dự tiệc cưới Chiên Con!" thiên sứ tiếp: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!" 10 Tôi quỳ xuống trước chân thiên sứ để thờ lạy người, nhưng người bảo tôi: "Đừng làm như thế! Tôi chỉ là bạn tôi tớ với anh và với các anh chị em của anh là những người giữ lời chứng của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Đức Chúa Trời! Vì sự làm chứng về Đức Giê-sua là tinh thần của các lời tiên tri!" 11 Tôi thấy bầu trời mở ra và kìa, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, đầu Ngài đội nhiều mão. Ngài có một danh hiệu ghi trên mình ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết và được xưng danh là Lời Đức Chúa Trời. 14 Các quân đội trên trời đều theo Ngài, cưỡi ngựa trắng và mặc áo bằng vải gai mịn trắng trong sạch. 15 Từ miệng Ngài thò ra một lưỡi gươm sắc bén mà Ngài dùng để đánh phạt các dân. Ngài sẽ cai trị họ bằng cây gậy sắt. Ngài đạp nho trong máy ép nho chứa rượu thịnh nộ mãnh liệt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Trên áo và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu: VUA CỦA CÁC VUA và CHÚA CỦA CÁC CHÚA. 17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời lớn tiếng gọi tất cả các loài chim chóc bay giữa bầu trời: "Hãy đến tập họp để dự đại tiệc của Đức Chúa Trời, 18 để ăn thịt các vua, các tướng lĩnh, các người quyền thế, thịt ngựa và kỵ sĩ, cùng thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ." 19 Tôi thấy con thú, các vua của thế gian và các quân đội họ tập trung để chiến tranh với Đấng cưỡi ngựa và quân đội Ngài. 20 Nhưng con thú bị bắt sống cùng với tiên tri giả là kẻ đã làm các dấu lạ trước mặt nó để lừa gạt những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ thờ lạy thần tượng nó. Cả hai đều bị quăng sống xuống hồ lửa diêm sinh cháy phừng. 21 Những người còn lại đều bị giết do lưỡi gươm ra từ miệng của Đấng cưỡi ngựa và tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn