VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:30

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Tôi đã chọn con đường thành tín, Đặt mạng lịnh Chúa trước mặt tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn