VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Thi-thiên 121 | Châm-ngôn

Thi-thiên 120:1

120 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn