VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 124 | Thi-thiên 125 | Thi-thiên 126 | Châm-ngôn

Thi-thiên 125:1-2

125 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời. 2 Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn