VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 137 | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Châm-ngôn

Thi-thiên 138:7

138 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn