VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 146 | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Châm-ngôn

Thi-thiên 147:5

147 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn