VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 147 | Thi-thiên 148 | Thi-thiên 149 | Châm-ngôn

Thi-thiên 148:5

148 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn