VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 19 | Thi-thiên 20 | Thi-thiên 21 | Châm-ngôn

Thi-thiên 20:7-8

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. 8 Các kẻ ấy bị khòm xuống và sa ngã, Còn chúng tôi chỗi dậy, và đứng ngay lên.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn