VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 46 | Thi-thiên 47 | Thi-thiên 48 | Châm-ngôn

Thi-thiên 47:1

47 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn