VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 86 | Thi-thiên 87 | Thi-thiên 88 | Châm-ngôn

Thi-thiên 87:7

87 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: Các suối tôi đều ở trong Ngươi.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn