VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 95 | Thi-thiên 96 | Thi-thiên 97 | Châm-ngôn

Thi-thiên 96:3

96 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn