VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 95:6-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1322 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.63 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:3/14/2021; P: 3/16/2021; 128 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 1357 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10.91 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 659 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11.36 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:5-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2007; 5006 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11.99 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/21/2009; 2112 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12.03 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/29/2012; 1383 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Giăng 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2010; P: 4/22/2020; 2317 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12.91 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 619 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.19 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/12/2013; 536 xem 7 lưu
Xem lần cuối 13.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 270  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.