VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 112 | Thánh Thi 113 | Thánh Thi 114 | Châm Ngôn

Thánh Thi 113

113 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi, Hãy ca ngợi danh CHÚA. 2 Danh của CHÚA đáng được ca tụng Từ nay cho đến đời đời. 3 Từ đông sang tây, Danh CHÚA đáng được ca ngợi. 4 CHÚA cao cả hơn tất cả các nước; Vinh quang của Ngài cao hơn các tầng trời. 5 Ai giống như CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta? Đấng ngự trên cao. 6 Ngài cúi xuống xem xét trời và đất. 7 Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ lên khỏi bụi tro; Ngài nhấc người khốn khó lên khỏi rác rến. 8 Ngài đặt họ ngồi chung với các hoàng tử, Cùng các hoàng tử của dân Ngài. 9 Ngài làm người đàn bà hiếm muộn trong nhà Thành bà mẹ vui vẻ với đàn con. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn