VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 7 | I-sa 8 | I-sa 9 | Giê-rê-mi

I-sa 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán cùng tôi: "Hãy lấy một tấm bảng lớn, viết trên đó bằng loại chữ thường: Ma-he Sa-la Hát-bát. 2 Và tôi chọn cho tôi các nhân chứng đáng tin cậy, tức là U-ri, thầy tế lễ và Xa-cha-ri, con trai Giê-bê-rê-kia." 3 Sau đó tôi đến với nữ tiên tri, người mang thai và sinh một đứa con trai. CHÚA phán cùng tôi: "Hãy đặt tên nó là Ma-he Sa-la Hát-bát. 4 Vì trước khi đứa bé biết gọi: Cha ơi! Mẹ ơi! thì của cải của Đa-mách và của cướp của Sa-ma-ri sẽ bị lấy đem đến trước mặt vua A-si-ri." 5 CHÚA lại phán cùng tôi: 6 "Vì dân này từ khước Dòng nước chảy dịu dàng từ Si-lô-am Nhưng vui mừng về Rê-xin Và con trai Rê-ma-lia. 7 Cho nên, này, Chúa sẽ đem Nước lụt mạnh mẽ và nhiều đến trên họ, Tức là vua A-si-ri và tất cả vinh quang người, Nước sẽ dâng tràn cả kinh rạch, Ngập tất cả các bờ, 8 Chảy vào Giu-đa, tràn ngập, Chảy qua và dâng cao tận cổ. Hỡi Em-ma-nu-ên, Cánh người sẽ tràn ra khắp chiều rộng xứ ngươi." 9 Hỡi các dân, hãy tụ họp lại và sững sờ, Hỡi các nước xa xôi hãy lắng tai nghe. Hãy nai nịt và sững sờ, Hãy nai nịt và sững sờ! 10 Hãy cùng nhau lập mưu nhưng nó sẽ không thành. Hãy đưa ra kế hoạch nhưng nó sẽ không đứng vững, Vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 11 Vì CHÚA phán cùng tôi; với cánh tay quyền năng Ngài cảnh cáo tôi không nên theo con đường của ân này, 12 Ngài phán: "Chớ gọi là mưu phản Tất cả những điều dân này gọi là mưu phản. Chớ sợ điều họ sợ, Đừng kinh hoàng. 13 Các ngươi hãy tôn thánh CHÚA Vạn Quân; Ngài là Đấng các ngươi sợ, Ngài là Đấng các ngươi kinh hoàng; 14 Ngài sẽ trở thành nơi thánh, Nhưng đối với nhà Y-sơ-ra-ên Ngài là Tảng đá xúc phạm, Là vầng đá vấp ngã; Và Ngài cũng là bẫy và lưới Cho cư dân Giê-ru-sa-lem. 15 Nhiều người trong vòng họ sẽ vấp ngã, Sẽ té và tan nát, Sẽ bị sập bẫy và bị bắt." 16 Hãy cột chặt lời chứng Và niêm phong Kinh Luật giữa vòng các môn đệ ta. 17 Tôi sẽ trông đợi CHÚA Và tin cậy nơi Ngài, Là Đấng đã che giấu mặt mình-khỏi nhà Gia Cốp. 18 Nầy, Ta và con cái CHÚA đã ban cho Ta là dấu hiệu và điềm báo giữa Y-sơ-ra-ên đến từ CHÚA Vạn Quân, Đấng ngự trên núi Si-ôn 19 Khi người ta nói với các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói líu lo, lằm bằm; hãy đáp, một dân tộc sao không cầu hỏi Đức Chúa Trời của mình mà đi cầu hỏi kẻ chết cho người sống? 20 Theo Kinh Luật và lời chứng, nếu họ không nói như lời này thì sẽ không có hừng đông cho họ. 21 Chúng sẽ đi khắp xứ, khốn khổ đói khát, và khi bị đói chúng sẽ giận dữ, ngước mặt rủa sả vua và Đức Chúa Trời mình. 22 Rồi nhìn xuống đất, kìa, chỉ là hoạn nạn, tối tăm và buồn rầu ảm đạm; chúng sẽ bị đẩy vào nơi cực tối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn