VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | I Phê-rơ

Gia-cơ 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gia-cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su Cơ Đốc, Kính gửi mười hai chi tộc tản mát khắp các nước. Kính chào anh chị em! 2 Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, 3 vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, 4 kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. 5 Nếu trong anh chị em có ai thiếu kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. 6 Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. 7 Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa; 8 đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình. 9 Anh chị em nào ở địa vị thấp kém, hãy tự hào về chỗ cao trọng của mình. 10 Kẻ giàu cũng tự hào về chỗ thấp kém của mình vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên nung nấu làm cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tàn phai; kẻ giàu cũng sẽ suy tàn trong cuộc đời mình như vậy. 12 Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Người yêu kính Ngài. 13 Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: "Sự cám dỗ này đến từ Chúa" vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cũng không bị điều ác nào cám dỗ. 14 Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. 15 Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trươưng thành sinh ra sự chết. 16 Anh chị em thân yêu của tôi ơi! Đừng bị lừa dối: 17 Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống; Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. 18 Chính Ngài đã sinh thành chúng ta bởi lời chân thật đúng theo ý định Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo. Thực Hành Lời Chúa 19 Thưa anh chị em thân yêu, hãy ý thức điều này: Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, 20 vì cơn giận của con người không thể hiện đức công chính của Đức Chúa Trời. 21 Vì thế, hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác đang lan tràn, lấy lòng khiêm nhu nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em. 22 Hãy thực hành Lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối. 23 Kẻ nào nghe Lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, 24 thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. 25 Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo — là luật đem lại tự do — lại kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong việc mình làm. 26 Nếu ai tưởng mình sùng đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo Đạo như thế thật là vô hiệu. 27 Sống Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn và giữ mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.2:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn