VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | I Phê-rơ

Gia-cơ 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thưa anh chị em, đã là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu vinh quang, Chúa chúng ta, anh chị em đừng thiên vị ai cả. 2 Nếu có người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào hội đường của anh chị em, lại có người nghèo khổ, ăn mặc rách rưới cũng vào. 3 Anh chị em nhìn người ăn mặc sang trọng và nói: "Mời ông ngồi đây là chỗ tử tế," nhưng lại bảo người nghèo khổ: "Anh hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân tôi!" 4 Thế có phải anh chị em kỳ thị lẫn nhau và lấy ác ý mà xét người không? 5 Thưa anh chị em thân yêu của tôi, xin nghe đây: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu có trong đức tin và kế thừa Vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? 6 Nhưng anh chị em lại làm nhục người nghèo! Không phải kẻ giàu đã áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? 7 Không phải họ đã phạm thượng đến danh cao quý mà anh chị em được mang sao? 8 Nếu thật anh chị em làm trọn luật của Vua như đã chép trong Thánh Kinh: "Hãy yêu thương người lân cận như chính mình," thì anh chị em làm điều tốt. 9 Nhưng nếu thiên vị người ta là anh chị em phạm tội và bị Kinh Luật lên án như một người phạm pháp. 10 Vì người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù chỉ phạm một điều cũng mắc tội như đã phạm tất cả. 11 Vì Đấng đã phán: "Đừng phạm tội ngoại tình" cũng dạy: "Đừng giết người." Nếu anh không ngoại tình nhưng giết người, anh cũng là người phạm pháp. 12 Vậy anh chị em hãy nói và làm như những người bị xét xử theo Kinh Luật đem lại tự do. 13 Ai hành động thiếu thương xót sẽ bị xử đoán không chút thương xót; nhưng lòng thương xót thắng hơn sự xử đoán. 14 Thưa anh chị em, nếu có ai bảo mình có đức tin nhưng không hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy cứu người đó được không? 15 Nếu gặp anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc, 16 mà có người bảo: "Chúc anh chị bình an! Cứ mặc cho ấm, ăn cho no nhé!" Nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác, thì có ích lợi gì? 17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi. 18 Nhưng có người sẽ nói: "Anh có đức tin còn tôi có hành động." Anh hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của anh thì tôi sẽ cho anh thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19 Anh tin có một Đức Chúa Trời. Tốt lắm các ác quỷ cũng tin điều ấy và run sợ. 20 Hỡi kẻ dại khờ! Anh muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không? 21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, chẳng từng được kể là công chính do hành động hiến dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Anh thấy đức tin đồng công với các hành động của ông và nhờ các hành động mà đức tin được kiện toàn, 23 Và lời Thánh Kinh này được ứng nghiệm: "Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính và được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời." 24 anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động nữa, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi. 25 Cũng vậy, kỵ nữ Ra-háp không phải được kể là công chính bởi hành động sao? Nàng đã tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra đi theo một con đường khác. 26 Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn