VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải Huyền 2 | Khải Huyền 3 | Khải Huyền 4

Khải Huyền 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạt-đe: "Đấng có bảy thần linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao phán rằng: Ta biết các công việc con, con có tiếng là sống nhưng thực ra là chết. 2 Con hãy tỉnh thức và củng cố những gì còn lại, tức là những gì sắp chết, vì Ta thấy công việc con bất toàn trước mặt Đức Chúa Trời Ta. 3 Vậy, con hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe thế nào, rồi giữ vững và ăn năn đi. Vậy, nếu con không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm và con không thể biết được giờ nào Ta đến với con. 4 Nhưng ở Sạt-đe con còn có ít người không làm hoen ố áo xống mình, họ sẽ mặc áo trắng mà đi với Ta vì họ xứng đáng. 5 Người nào thắng sẽ được mặc áo tinh bạch như vậy. Ta sẽ chẳng bao giờ xóa tên người khỏi sách sự sống, và Ta sẽ tuyên bố danh người trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. 6 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh." 7 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phi: "Đấng thánh khiết và chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được, phán rằng: 8 "Ta biết các công việc con. Này, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai đóng được, vì con có ít quyền năng mà vẫn giữ lời Ta và không chối danh Ta. 9 Này, Ta sẽ ban cho con mấy kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, là những kẻ tự xưng là Do Thái mà thực ra không phải, nhưng chúng nói dối. Này, Ta sẽ khiến chúng đến, quỳ gối dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng Ta đã yêu con. 10 Vì con đã vâng giữ lời kiên nhẫn Ta, nên Ta sẽ gìn giữ con khỏi giờ thử thách là giờ sẽ đến trong khắp thế gian để thử những người sống trên mặt đất. 11 Ta đến mau chóng, con hãy giữ điều con có để không ai cất lấy mão của con. 12 Người nào thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong điện thờ Đức Chúa Trời Ta và người sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người danh của Đức Chúa Trời Ta, và danh của thành phố Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem mới gốc ở trên trời, từ Đức Chúa Trời Ta mà xuống, và danh mới của Ta.’ 13 Ai có tai hãy lắng nghe lời của Thánh Linh phán dạy các hội thánh." 14 Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Lao-đi-xê: "Đấng A-men, Đấng làm nhân chứng thành tín và chân thật, khởi nguyên của vạn vật Đức Chúa Trời sáng tạo. 15 Ta biết các công việc con; con không lạnh cũng không nóng; Ta ước gì con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. 16 Vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sắp nhổ con ra khỏi miệng Ta. 17 Vì con nói: "Ta giàu, ta đã làm nên giàu có, không cần chi nữa, nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và lõa lồ. 18 Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện bằng lửa của Ta để con được giàu có, mua áo xống tinh bạch để mặc vào và sự xấu hổ vì lõa lồ của con khỏi lộ ra, và mua thuốc nhỏ mắt để nhỏ vào mắt con ngõ hầu con thấy rõ. 19 Còn Ta, những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, con hãy sốt sắng và ăn năn đi! 20 Này, Ta đứng bên cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào với người ấy; Ta sẽ ăn tối với người, và người với Ta 21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, cũng như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài. 22 Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn