VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 19 | Ma-thi-ơ 20 | Ma-thi-ơ 21 | Mác

Ma-thi-ơ 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Vậy nên Nước Thiên Đàng ví như một điền chủ kia sáng sớm đi thuê công nhân làm vườn nho cho mình. 2 Khi đã thỏa thuận với họ về lương mỗi ngày một đồng đê-na-ri, ông sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. 3 Vào khoảng chín giờ sáng, người điền chủ lại ra chợ, thấy mấy người đứng không, 4 Ông bảo họ: "Hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi rồi tôi sẽ trả công xứng đáng cho các anh.’ Họ liền đi làm. 5 Khoảng mười hai giờ trưa và ba giờ chiều, điền chủ lại ra chợ và làm như vậy. 6 Vào khoảng năm giờ chiều, ông lại ra chợ, ông thấy mấy người đứng không, Ông bảo: "Tại sao các anh đứng không suốt ngày vậy?’ 7 Họ đáp: "Vì không ai thuê chúng tôi cả. Điền chủ bảo: "hãy đi vào vườn nho làm việc cho tôi.’ 8 Đến chiều tối, ông bảo người quản lý: "Hãy gọi công nhân vào trả lương cho họ, bắt đầu từ người thuê sau cùng đến người thuê đầu tiên.’ 9 Những người được thuê lúc năm giờ chiều đến, mỗi người lãnh một đồng đê-na-ri. 10 Khi những người được thuê trước hết đến, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ lãnh một đồng đê-na-ri. 11 Họ vừa cầm tiền công vừa lằm bằm với điền chủ: 12 "Những người được thuê sau cùng kia chỉ làm có một tiếng đồng hồ mà ông chủ cũng trả lương bằng chúng tôi là những người làm việc vất vả và dang nắng suốt ngày.’ 13 Chủ trả lời một người trong số ấy: "Bạn ơi, tôi không bất công với anh đâu. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một đồng đê-na-ri tiền công sao? 14 Hãy nhận tiền công của anh mà về đi. Tôi muốn trả cho người đến sau cùng cũng bằng anh vậy. 15 Tôi không có quyền dùng tài sản riêng tùy ý tôi sao? Hay anh ganh tị vì tôi tử tế sao? 16 Vậy những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.’" 17 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đem riêng mười hai môn đệ ra và trên đường đi Ngài bảo: 18 "Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem rồi Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và họ sẽ lên án tử hình Người. 19 Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại để chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại." 20 Bấy giờ bà Xê-bê-đê cùng với các con mình đến quỳ xin Đức Giê-su một điều. 21 Ngài hỏi: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy trong Nước của Thầy." 22 Đức Giê-su đáp: "Các con không hiểu điều mình xin. Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không?" Họ thưa: "Dạ được." 23 Ngài nói: "Các con sẽ uống chén của Ta, còn ngồi bên phải, bên trái thì Ta không cho được, địa vị này dành cho những người mà Cha Ta đã chuẩn bị." 24 Nghe thế mười môn đệ kia giận hai anh em này. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các môn đệ lại bảo: "Các con biết rằng nhũng kẻ cai trị ngoại quốc thống trị dân mình, những người quyền cao chức lớn lấy quyền hành trị dân. 26 Nhưng trong vòng các con thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ cho các con; 27 ai muốn đứng đầu trong các con phải làm nô lệ cho các con. 28 Cũng thế, Con Người không phải đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình cứu chuộc nhiều người." 29 Khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô có một đoàn dân đông đi theo Ngài. 30 Bấy giờ hai người mù ngồi bên đường nghe nói Đức Giê-su đi qua thì kêu lớn: "Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!" 31 Đám đông rầy la hai người để họ im đi, nhưng họ lại càng kêu lớn hơn: "Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!" 32 Đức Giê-su dừng lại, gọi họ đến hỏi: "Các con muốn Ta làm gì?" 33 Họ thưa: "Lạy Chúa, xin mở mắt cho chúng con được sáng." 34 Đức Giê-su động lòng thương, sờ mắt họ; lập tức hai người thấy được và đi theo Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn