VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 25 | Ma-thi-ơ 26 | Ma-thi-ơ 27 | Mác

Ma-thi-ơ 26

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Đức Giê-su dạy dỗ xong tất cả những điều đó, Ngài bảo các môn đệ: 2 "Các con biết, còn hai ngày nữa đến lễ Vượt Qua, Con Người sẽ bị nộp để người ta đóng đinh trên thập tự giá." 3 Lúc ấy các thượng tế và trưởng lão trong dân chúng họp tại dinh trưởng tế Cai-pha 4 bàn mưu gài bắt Đức Giê-su để giết đi. 5 Nhưng họ nói không nên làm trong ngày lễ, e rằng dân chúng náo loạn. 6 Đức Giê-su đang ở làng Bê-tha-ni tại nhà Si-môn, người trước kia bị phung. 7 Khi Ngài đang ngồi ăn, có một phụ nữ mang một bình ngọc đựng dầu thơm đắt giá đến và đổ lên tóc Ngài. 8 Thấy vậy, các môn đệ nổi giận nói: "Tại sao lại phí của như vậy? 9 Vì dầu này có thể bán được nhiều tiền để giúp người nghèo khó." 10 Đức Giê-su biết điều này nên bảo các môn đệ: "Tại sao các con làm phiền bà này, bà đã làm một việc tốt đẹp cho Ta. 11 Vì các con vẫn có người nghèo quanh mình luôn, nhưng còn Ta, các con sẽ không có luôn đâu. 12 Bà này đã tẩm dầu thơm trên mình Ta là để liệm xác Ta. 13 Thật, Ta bảo các con, bất cứ nơi nào Phúc Âm này được truyền giảng trên thế giới, việc bà đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người." 14 Sau đó, một trong mười hai môn đệ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến cùng các thượng tế, 15 và nói: "Các ông bằng lòng trả tôi bao nhiêu để tôi nộp người cho các ông?" Họ trả cho hắn ba chục miếng bạc. 16 Từ lúc ấy, Giu-đa tìm dịp để nộp Đức Giê-su. 17 Vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 18 Ngài đáp: "Hãy đi gặp một người kia trong thành phố và bảo: "Thầy nói: Giờ Ta đã gần, Ta và các môn đệ sẽ ăn lễ Vượt Qua tại nhà ông.’" 19 Các môn đệ làm y như lời Đức Giê-su đã dặn bảo, họ lo dọn bữa ăn lễ Vượt Qua. 20 Tối đến, Đức Giê-su và mười hai môn đệ ngồi vào bàn ăn. 21 Đang khi ăn Ngài bảo: "Thật, Ta bảo các con, một người trong vòng các con sẽ phản Ta." 22 Các môn đệ rất buồn phiền và mỗi người đều lần lượt hỏi Ngài: "Thưa Chúa, chắc không phải con chứ?" 23 Ngài đáp: "Người đưa tay chấm bánh cùng dĩa với Ta sẽ là người phản Ta. 24 Con Người ra đi như lời Thánh Kinh đã chép về Ngài, nhưng khốn nạn cho kẻ phản bội Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." 25 Giu-đa, kẻ phản Ngài cũng hỏi: "Thưa Thầy, không phải con chứ?" Ngài đáp: "Chính con đã nói ra rồi đó." 26 Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: "Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta." 27 Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: "Hết thảy các con hãy uống đi. 28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta." 30 Sau khi hát thánh ca, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu. 31 Bấy giờ Đức Giê-su bảo các môn đệ: "Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì Ta, như lời Thánh Kinh đã chép: "Ta sẽ đánh người chăn, Thì bầy chiên sẽ bị tan lạc.’ 32 Nhưng sau khi sống lại, Ta sẽ đi đến miền Ga-li-lê trước các con." 33 Phê-rơ thưa: "Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã." 34 Đức Giê-su đáp: "Thật, Thầy bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần." 35 Phê-rơ thưa: "Dù con phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Các môn đệ đều nói như vậy. 36 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài bảo họ: "Các con hãy ngồi đây đợi Thầy đến đằng kia cầu nguyện." 37 Ngài dẫn theo Phê-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê; Ngài tỏ ra buồn rầu, sầu não. 38 Rồi Ngài bảo họ: "Linh hồn Thầy đau buồn cho đến chết. Hãy ở đây và thức tỉnh với Thầy!" 39 Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha." 40 Ngài trở lại với ba môn đệ, thấy họ đang ngủ; Ngài nói cùng Phê-rơ: "Vậy, các con không thể thức nổi với Thầy một giờ sao? 41 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối." 42 Đức Giê-su lại đi cầu nguyện lần thứ hai: "Lạy Cha, nếu chén nầy không thể tránh được và Con phải uống thì xin ý Cha được nên." 43 Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. 44 Ngài để họ đó, và lại đi cầu nguyện lần thứ ba, nài xin như trước. 45 Rồi Ngài trở lại với các môn đệ và bảo: "Bây giờ các con vẫn ngủ và nghỉ sao? Này, đã đến giờ Con Người bị phản nộp vào tay những kẻ tội ác. 46 Hãy thức dậy, chúng ta đi! Kìa, kẻ phản Thầy đã đến!" 47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, cùng với đám đông mang gươm giáo, gậy gộc do các thượng tế và trưởng lão trong dân sai đến. 48 Kẻ phản bội đã cho chúng một dấu hiệu: "Hễ tôi hôn ai thì chính là người đó, hãy bắt lấy." 49 Và Giu-đa liền đến trước mặt Đức Giê-su nói: "Chào Thầy!" rồi hôn Ngài. 50 Đức Giê-su nói: "Bạn ơi, hãy làm điều bạn định làm?" Bấy giờ chúng tiến đến ra tay bắt giữ Ngài. 51 Nầy, một trong những người theo Đức Giê-su đưa tay rút gươm ra đánh đầy tớ của vị trưởng tế, chém đứt một tai nó. 52 Bấy giờ, Đức Giê-su bảo người đó: "Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53 Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? 54 Nếu vậy, làm sao lời Thánh Kinh chép rằng: "Việc này phải xảy ra như thế’ được ứng nghiệm." 55 Lúc ấy, Đức Giê-su bảo đám đông: "Các người đem gươm giáo, gậy gộc đến bắt Ta như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày, Ta ngồi dạy dỗ trong đền thờ mà các người không bắt Ta. 56 Nhưng tất cả những việc nầy đã xảy ra để Thánh Kinh của các tiên tri được ứng nghiệm." Bấy giờ tất cả các môn đệ đều bỏ Ngài chạy trốn. 57 Những kẻ đã bắt Đức Giê-su giải Ngài đến trưởng tế Cai-pha, nơi các chuyên gia kinh luật và trưởng lão tụ họp. 58 Phê-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân nhà vị trưởng tế. Ông vào trong sân ngồi chung với đám cảnh vệ để xem kết cuộc ra sao. 59 Các thượng tế và cả hội đồng tìm chứng dối vu cáo Đức Giê-su để xử tử Ngài. 60 Nhưng họ không tìm được, mặc dù có nhiều người đứng ra làm chứng dối. Sau cùng có hai người đến 61 nói rằng: "Người nầy nói Ta có thể phá đền thờ Đức Chúa Trời rồi xây lại trong ba ngày." 62 Vị trưởng tế đứng dậy bảo Ngài: "Anh không đáp lại những lời tố cáo của những người nầy sao?" 63 Nhưng Đức Giê-su vẫn im lặng. Vị trưởng tế tiếp: "Nhân danh Đức Chúa Trời hằng sống ta truyền lệnh cho anh phải khai rõ: "Anh có phải là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời không?’" 64 Đức Giê-su trả lời: "Như ông đã nói đó. Hơn thế nữa, Ta nói với các ông, từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên phải Đấng Toàn Năng và đến trên mây trời." 65 Bấy giờ, vị trưởng tế xé áo mình mà nói: "Nó đã phạm thượng; chúng ta cần gì nhân chứng nữa. Quí vị vừa nghe lời phạm thượng đó. 66 Quí vị nghĩ sao?" Họ trả lời: "Hắn đáng tội chết." 67 Rồi chúng nhổ vào mặt Ngài, đánh Ngài, cũng có kẻ vả Ngài. 68 Chúng nói: "Hỡi Chúa Cứu Thế, hãy nói tiên tri xem ai đã đánh ông?" 69 Bấy giờ Phê-rơ ngồi ngoài sân, một tớ gái đến nói: "Ông cũng là người theo Giê-su, người Ga-li-lê." 70 Nhưng Phê-rơ chối trước mặt mọi người: "Tôi không hiểu chị nói gì?" 71 Khi ra đến cổng, một tớ gái khác thấy Phê-rơ thì nói với mấy người ở đó: "Người nầy cũng theo Giê-su người Na-xa-rét." 72 Ông lại thề mà chối: "Tôi không biết người đó!" 73 Một lúc sau, mấy người đứng đó tới nói với Phê-rơ: "Đúng rồi, anh cũng là một người trong bọn chúng, vì giọng nói của anh tố cáo anh." 74 Phê-rơ liền rủa và thề: "Tôi không biết người ấy đâu!" Tức thì gà gáy. 75 Phê-rơ nhớ lại lời Đức Giê-su đã nói: "Trước khi gà gáy con sẽ chối Ta ba lần." Ông đi ra ngoài khóc lóc đắng cay.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn